Nieuwsberichten

Rotterdam krijgt de eerste drijvende boerderij 21 augustus 2017

In Rotterdam wordt de eerste openbare floating farm ter wereld gebouwd. De koeien op deze zuivelboerderij produceren melk, welke direct op het water wordt verwerkt tot allerlei zuivelproducten. Wereldwijd geldt het idee van de drijvende boerderij als diervriendelijk, economisch verantwoord en duurzaam alternatief voor traditionele landbouw. Rotterdam test met deze schaalbare en kopieerbare pilot de mogelijkheden in de praktijk. Ook bieden high-tech deeloplossingen nieuwe kansen voor onze regionale melkvee.

lees meer
Agreon betrokken in goedgekeurde Operationele Groep 20 juli 2017

Deze zomer werd de operationele groep genaamd 'Sustainable weed-strip: de nieuwe zwartstrook standaard' waarvan Innovatiesteunpunt trekker is goedgekeurd. In dit project wil men inzetten op de automatisering van het jaarlijks plaatsen en wegnemen van antiworteldoeken in de sector kleinfruitteelt. Het innovatienetwerk Agreon is betrokken in de begeleiding van de zoektocht naar een geïnteresseerde machineconstructeur die de ontwikkeling van dergelijke innovatieve, technologische machine met behulp van financiële ondersteuning op zich wil nemen.

lees meer
Met drones is precieze bemesting van stikstof in aardappelteelt mogelijk 7 juli 2017

In het onderzoeksprogramma van Wageningen Plant Research 'Op Naar Precisielandbouw 2.0' heeft een groep aardappeltelers proefgedraaid met sensorwaarnemingen door drones. De beelden vanuit de drone tonen de teler precies op welke plekken in het perceel hij meer of juist minder bij moet bemesten met stikstof. Hierdoor kan stikstof efficiënter toegediend worden. 

lees meer
10 innovaties voor emissiereductie fijn stof geselecteerd voor nader onderzoek 30 juni 2017

In Nederland is door een expertpanel van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij uit een lijst met 21 aanmeldingen 10 innovaties gekozen voor het terugdringen van fijnstof uit veehouderijstallen. Bij de selectie is vooral gekeken of de reducerende techniek toepasbaar is in bestaande stallen en of deze het stalklimaat verbetert. Ook is gekeken naar de kost per dierplaats en naar de toepasbaarheid in verschillende veehouderijsectoren.

lees meer
High-tech sorteerder van BelOrta past in revival kers 26 juni 2017

Er beweegt wat in de kersenteelt, zoveel is duidelijk. De provincie Limburg geeft de professionalisering van de teelt een duw in de rug door onderzoek naar kersenoverkappingen te financieren. Ongeveer gelijktijdig maakt BelOrta bekend dat op de veiling een nieuwe en hoogtechnologische sorteerinstallatie voor kersen in gebruik is genomen. “Door de toename in ons kersenareaal met maar liefst 150 procent drong de nood zich op om de sorteercapaciteit uit te breiden”, klinkt het vanop de veilingsite in Borgloon. In zijn zoektocht naar de ideale kersensorteermachine kwam BelOrta uit bij een Australisch exemplaar dat per schip de oversteek maakte. Aan een snelheid van 4.200 kilo per uur sorteert de machine kersen op kleur, maat en kwaliteit.

lees meer
Inagro zet in op precisielandbouw in openlucht teelten 20 juni 2017

Binnen SMART Crops worden innovatieve precisielandbouwtechnieken bekeken voor voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht. Hierbij worden gerealiseerde plaatsspecifieke aansturingen gedemonstreerd op het moment van planten/zaaien, tijdens het groeiseizoen met gewassensoren of drones en bij de oogst door het meten van opbrengsten. Daarnaast komt ook het economische aspect van precisielandbouw aan bod en wordt praktijkervaring met deze technologieën in beeld gebracht.

lees meer
Tewerkstelling door inzet robots in aardbeiteelt 16 juni 2017

Het Leuvense R&D-bedrijf Octinion stelde vorig jaar een prototype voor van zijn plukrobot voor aardbeien. Hun aardbeienplukker is uniek omdat het enkel de vruchten plukt als de actie de vruchten niet beschadigt. Het plukt op deze manier 70% van alle rijpe aardbeien. De plukkwaliteit, de snelheid en de kwaliteit van sorteren zijn vergelijkbaar met een mens, maar er gebeuren kwaliteitsmetingen tijdens het plukken om sortering, gewasmonitoring en preciezielandbouw mogelijk te maken. "Robots worden vaak ten onrechte beschouwd als een bedreiging voor de mens", volgens TOM Coen, CEO Octinion.

lees meer
Topkennis in West-Vlaanderen voor kmo’s uit machinebouw- en mechatronicasector 2 juni 2017

Twee jaar na de opening van het Sirris-applicatielab in Kortrijk, is ook de uitwerking van de R&D-pijler rond de onderzoeksinfrastructuur die vanuit de KU Leuven in Brugge wordt opgezet, gestart. Hiermee is het Machinebouw- en Mechatronicacentrum, gesteund door de sector, de kmo’s en alle kennisinstellingen klaar om deze industriële cluster op een nog hoger niveau te tillen.

lees meer
Data moet weer terug naar de boer 1 juni 2017

De manier waarop de datarevolutie verloopt, voelt voor veel boeren niet goed aan. Ze missen de mogelijkheid om de data van het eigen bedrijf zelf te kunnen duiden. Boeren zijn daarbij vaak afhankelijk van derde partijen en daar groeit de weerstand tegen. "Data moet terug naar de boer". Dat zegt Anne Bruinsma, mede-oprichter van Farmhack.nl, een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontsluiten van data voor boeren. 

lees meer
Precisielandbouw als voorbeeld voor de samenleving: de precisie-economie 24 mei 2017

Precisie-technologie dringt met grote snelheid door op vele terreinen. Neem de landbouw. Maar precisie gaat ook afval opruimen en de economie een grote impuls geven, schrijven Alle Bruggink en Diederik van der Hoeven in hun nieuwe boek ‘More with Less, Welcome to the Precision Economy’. Met precisie-technologie maken bedrijven betere producten: beter in kwaliteit, met minder verspilling en afval, met minder milieuvervuiling en energiegebruik, kortom duurzamer. Maar er zijn ook dilemma’s, waarop de auteurs ingaan.

lees meer