Toonpunt

Het toonpunt zet een aantal innovatieve technieken ontwikkeld door kmo's en aanwezig op landbouwbedrijven in de kijker.

Heeft u zelf als West-Vlaamse kmo ook een nieuwe, innovatieve techniek, installatie of machine toepasbaar in de agrarische praktijk, en wilt u deze hier in de kijker plaatsen, sluit je dan aan als lid en geef ons een seintje via info@agreon.be.

Naast dit digitale forum, beschikt Agreon ook over een fysiek toonpunt in de gebouwen van Avowest (Schipvaartweg te Poperinge).

Variabel bekalken op basis van bodemscan en GPS
Afgerond 

Binnen het innovatienetwerk Agreon werd door de kmo Parrein een bestaande kalkkar van loonwerken Lamerant uit Merkem omgebouwd zodat variabel bekalken mogelijk werd. Op die manier kunnen de verkregen resultaten uit een bodemscan verkregen via de Verisscanner en na omzetting in een variabele bemestingstaakkaart vertaald worden in een variabele bekalkingsbeurt volgens plaatsspecifieke behoefte.

lees meer
Rijenfrees voor spuiwatertoediening in prei
Afgerond 

Met de financiële steun van het innovatienetwerk Agreon werd door de kmo Verhoest Marc bvba een rijenfrees voorzien van een voorraadvat en doseersysteem om spuiwater toe te dienen bij prei. Dit gebeurt in de werkgang waarbij de grond tussen de prei eerst wordt losgemaakt door frezen om aansluitend hierop de rijen prei op te hogen met deze losse aarde. Het toedienen van het spuiwater gebeurt hier door het aan te brengen tijdens het ophogen dichtbij het gewas wat een snelle opname ten goede komt.

lees meer
Variabel bemesten en spuiten
Lopend 

De technologie van het variabele spuiten gebeurt op basis van multispectraalbeelden. De technologie bestaat reeds in het buitenland (Nederland, Duitsland,…) op de grotere akkerbouwbedrijven, maar is nog niet in Vlaanderen geïntroduceerd. Een zestal Green Seeker sensoren werden gemonteerd op een zelfrijdende Delvano spuitmachine op een West-Vlaams akkerbouwbedrijf. De toepassing wordt nu getest in de aardappel- en tarweteelt. 

lees meer
Automatische sturing keuze waterbron met registratie verbruik
Afgerond 

Een betaalbare en betrouwbare watervoorziening is op een veeteeltbedrijf cruciaal. Een optimaal gebruik van alle beschikbare waterbronnen is dan ook noodzakelijk. Deze nieuwe installatie zorgt voor een automatische monitoring en sturing van het watergebruik waarbij verschillende waterbronnen op elkaar afgestemd kunnen worden om op die manier zo goedkoop en efficiënt mogelijk te voorzien in de benodigde waterhoeveelheid.

lees meer
De eiwit beschikbare behandeling valoriseert oogstresten als varkensbrijvoeder

De eiwit beschikbare behandeling is een ontwikkeling van de kmo Vermeulen Construct NV in samenwerking met de kmo Agriton. Het betreft een thermische ontsluitingstechniek waarbij bedrijfseigen gewasstromen een warmtebehandeling krijgen. De thermische ontsluiting zorgt voor het beschikbaar stellen van aanwezig eiwit en zetmeel gevolgd door een fermentatiebehandeling.

lees meer