Innovatienetwerk

Het innovatienetwerk van Agreon is opgebouwd uit drie pijlers: West-Vlaamse KMO’s, land- en tuinbouwers en onderzoek- en onderwijsinstellingen. De leden en partners uit het netwerk hebben een open netwerkgeest en een sterke affiniteit met innovatieve technieken.

De leden en partners die reeds betrokken zijn bij het Agreon netwerk staan weergegeven op onderstaande kaart. Door te klikken op de vlaggetjes komen de contactgegevens tevoorschijn. Meer informatie over de individuele leden en partners uit de drie groepen vindt u onder de kaart.Union NV

Union NV

Constructiebedrijf van vlasoogstmachines en stobbenfrezen.

Meer lezen
Delvano NV

Delvano NV

Delvano NV is de eerste Belgische constructeur van (zelfrijdende) landbouwspuiten. Het bedrijf is als peteronderneming van Agreon sterk bezig met innovaties in de sector.

Meer lezen
Depoortere NV

Depoortere NV

Depoortere bouwt oogstmachines en zwingelinstallaties voor vlas, hennep, kenaf en andere natuurlijke vezels.

Meer lezen
Belgian Energy Systems BVBA

Belgian Energy Systems BVBA

Uw partner voor het installeren van uw eigen energiesystemen.

Meer lezen
Perdum NV

Perdum NV

Perdum NV is een divisie van De Roeve, een bedrijf actief in automatisatie, mechanisatie, elektrische en industriële IT, toegangsbeveiliging,... 

Meer lezen
Verhoest Marc Landbouwmachines

Verhoest Marc Landbouwmachines

Het bedrijf ontwerpt en produceert landbouwmachines die heel functioneel zijn qua ontwerp, gebruik en onderhoud.

Meer lezen
Deman NV

Deman NV

Deman NV is een familiebedrijf dat zich specialiseert in machines en oplossingen voor de landbouw, bouw en transportsector.

Meer lezen
Met-Co BVBA

Met-Co BVBA

Bij Met-Co kan u terecht voor de vervaardiging van al uw machine- en metaalconstructies, evenals alle frees-, draai- en laswerk.

Meer lezen
Unitron Connect

Unitron Connect

Unitron NV is een electronica ontwikkelaar en producent, gespecialiseerd in robuuste en kwaliteits- IoT en video producten.
 
Unitron NV is global electronic product development and manufacturing company, specialized in robust, high quality IoT and video equipment.

Meer lezen
Gomutec BVBA

Gomutec BVBA

Actief in prefab hydraulisch leidingwerk en slangassemblages.

Meer lezen
AAMS-Salvarani BVBA

AAMS-Salvarani BVBA

Advanced Agricultural Measurement Systems (A.A.M.S.) staat in voor testapparatuur voor de agrarische sector.

Meer lezen
Record-Trailers

Record-Trailers

Het bedrijf is een traditioneel constructeur van getrokken landbouwwagens en transportwagens en vervaardigt onder andere kipwagens, dierenwagens en fruitwagens. 

Meer lezen
Signum

Signum

Signum Engineering ontwikkelt, ontwerpt en produceert hard- en software voor embedded systemen.

Meer lezen
Lauwers NV

Lauwers NV

Lauwers nv is een familiebedrijf dat machines ontwerpt en bouwt voor de land- en tuinbouw, de sierteelt en de sector boomkwekerij.

Meer lezen
Crodeon BVBA

Crodeon BVBA

Crodeon Technologies is een Vlaamse producent van intelligente monitoringssystemen voor landbouw, industrie en onderzoek.

Meer lezen
CHeauD

CHeauD

CHeauD is een bedrijf actief in de installatie van technieken zoals verwarming, sanitair, hernieuwbare energie, ventilatie, elektriciteit, watertechniek,... Het bedrijf voorziet u tevens in onderhouds- en herstellingswerkzaamheden.

Meer lezen
Vanhoucke Machine Engineering

Vanhoucke Machine Engineering

Vanhoucke Machine Engineering is een familiaal bedrijf actief in landbouwmechanisatie op gebied van groenteverwerking en onkruidbestrijding.

Meer lezen
Dezwaef

Dezwaef

Dezwaef is een familiaal bedrijf en is gespecialiseerd in het maken en produceren van mengmestverspreiders, stalinrichtingen, waterleidingen en het verdelen van landbouwmachines.

Meer lezen
Deroo Constructie NV

Deroo Constructie NV

Deroo Constructie is een bedrijf die gespecialiseerd is in de constructie van landbouwaanhangwagens en metaalconstructies. Verder beschikken ze over moderne installaties voor het uitvoeren van oppervlaktebehandeling van metalen.

Meer lezen
Cretes

Cretes

Cretes staat voor creatieve en technische oplossingen. Cretes ontwikkelt en bouwt installaties voor behandeling van bastvezels, beheer van productieafval, het hanteren van textiel.

Meer lezen
Verstraete Construct BVBA

Verstraete Construct BVBA

Constructiebedrijf van diverse machines voor land- en tuinbouw.

Meer lezen
Agriplant NV

Agriplant NV

Agriplant ontwerpt en ontwikkelt volautomatische machines voor groene groententeelt. 

Meer lezen
Vanmatec BVBA

Vanmatec BVBA

Vanmatec is een jonge kmo gespecialiseerd in prototype bouw binnen de landbouw en diverse industriële sectoren.

Meer lezen
Dever - Hiele BVBA

Dever - Hiele BVBA

Installateur van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

Meer lezen
Hyler BVBA

Hyler BVBA

Hyler BVBA is een West-Vlaamse start-up die zich specialiseert in de ontwikkeling en productie van innovatieve hybride en ecologische landbouwmachines.

Meer lezen
Octinion

Octinion

Octinion is een innovatief R&D-bedrijf gespecialiseerd in mechatronische productontwikkeling op toepassingen waar een link is met biologisch materiaal. Ze zijn voornamelijk actief in de landbouw- en voedingsindustrie.

Meer lezen
Agoplan

Agoplan

Agoplan ontwikkelde als jonge kmo een softwareprogramma en biedt dit aan aan melkveebedrijven om hiermee rantsoenoptimalisatie te verwezenlijken. Voor melkveehouders die zelf hun rantsoen samenstellen laat deze software toe om een optimaal voersaldo en een hogere voerefficiëntie te realiseren. Ook kostprijsberekening en voorraadbeheer zijn met dit programma mogelijk.

Meer lezen
Agriton BVBA

Agriton BVBA

Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten voor o.a. de agrarische sector. Deze producten zijn erop gericht om de chemische, fysische en biologische aspecten in de kringloop bodem-plant-dier-organisch materiaal te verbeteren. Deze drie processen werken onafscheidelijk met elkaar samen aan een duurzame land- en tuinbouw.

Meer lezen
Dema-Construct

Dema-Construct

DEMA-Construct is een machine constructie bedrijf. Gespecialiseerd in transportbanden, inschuurmateriaal en metaalconstructies.

Meer lezen
Vermeulen Construct NV

Vermeulen Construct NV

Vermeulen Construct NV doet constructies op maat en is actief in de inrichting van varkensstallen en machines voor de preiteelt.

Meer lezen
Boerenbond

Boerenbond

Boerenbond is actief in de agrarische sector als beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep. Het is de grootste landbouworganisatie in Vlaanderen en Duitstalig België. De activiteiten situeren zich op vijf domeinen: belangenbehartiging, vorming en voorlichting, dienstverlening, vertegenwoordiging en samenwerking inzake productie, toelevering en afzet.

Meer lezen
Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Het VCM is opgericht in 1996 als feitelijke vereniging, sinds 2003 heeft het VCM een vzw-statuut en is het verder uitgegroeid tot een breed platform inzake mestverwerking. Het telt hierbij zowel leden van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Provincies als de privé-sector.

Meer lezen
Algemeen Boerensyndicaat

Algemeen Boerensyndicaat

Het ABS is de tweede grootste landbouworganisatie in Vlaanderen en is in de eerste plaats een syndicaat dat ervoor zorgt dat de belangen van haar leden zo goed mogelijk verdedigd worden. Het ABS is politiek neutraal. Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat wij deze neutraliteit hoog in het vaandel moeten blijven dragen. Als wij onze belangen moeten verdedigen dan moet dit gebeuren bij alle politieke families. Landbouw is een primaire en belangrijke economische sector, die niet zomaar afhankelijk kan zijn van een of andere belangengroep of partij.

Meer lezen
Inagro

Inagro

De werking van Inagro richt zich op land- en tuinbouw, inclusief de integrale keten stroomopwaarts en stroomafwaarts en de raakvlakken met natuur, milieu en samenleving.
 
Toekomstgericht wordt hierbij aandacht besteed aan productie van voedsel (Food) inclusief functional Foods, voeder (Feed), energie (Fuel), vezel (Fibre), biodiversiteit (Flower), farmaceutische (Farmacie) en andere (biorefinery) toepassingen en recreatieve mogelijkheden (Fun).

Meer lezen
Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw

Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw

Het PCLT is actief in diverse sectoren en organiseert trainingen voor zowel bedrijven, sectorfondsen, vakorganisaties, steden en gemeenten, scholen als individuele professionelen.
 
Het PCLT onderscheidt zich duidelijk van de andere opleidingscentra door resoluut de handen uit de mouwen te steken, want de beste leerschool blijft nog altijd die van de praktijk! Specialiteiten zijn korte en krachtige praktijkopleidingen op maat van de klant.
 
De uitvalsbasis is Roeselare van waaruit trainingen georganiseerd worden in gans Vlaanderen.

Meer lezen
Vrij Technisch Instituut Poperinge

Vrij Technisch Instituut Poperinge

De vzw VSOP Sint-Bertinus Poperinge, of ook wel het Vrij Technisch Instituut, is een secundaire school voor wetenschap en techniek. De leerling staat er centraal, zowel in als buiten de klas, in een open school, in een gezonde groene leer- en leefomgeving, met een einddoel, maar ook met verwachtingen.

Meer lezen
Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven

De KU Leuven vervult haar opdrachten in een uitdagende en dynamische context. Zowel op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs als op het vlak van maatschappelijke dienstverlening wil zij tot de groep van toonaangevende Europese universiteiten behoren. De KU Leuven wil bij uitstek de plaats blijven waar, buiten onderwijs en onderzoek, bijzondere aandacht wordt besteed aan de volledige persoonsvorming van jonge mensen.

Meer lezen
KU Leuven Technologiecampus Oostende en Brugge

KU Leuven Technologiecampus Oostende en Brugge

De technologiecampussen zijn de nieuwe West-Vlaamse campussen van de KU Leuven, ontstaan uit de integratie van de academische opleidingen van VIVES-Noord (voorheen KHBO) en de KU Leuven. Momenteel zit de campus nog op twee locaties: Oostende en Brugge, ook al is het de bedoeling vanaf academiejaar 2017-2018 alle opleidingen in Brugge te kunnen aanbieden. Daartoe zal trouwens een nieuw gebouw worden opgericht aan de achterzijde van het station.
 
Het is evident dat de academische opleidingen van Brugge en Oostende nauw zullen samenwerken met Kulak, in het Zuiden van de provincie, een campus die al bijna vijftig jaar integraal deel uitmaakt van de KU Leuven. Want de opleidingen in Oostende en Brugge streven uiteindelijk dezelfde pedagogische en didactische perspectieven na. Het wil een “warmhartige” campus zijn, waar je, beste bezoeker, van harte welkom bent. Een kleinschalig project, waarvan de troeven zonder meer afstralen op onze drievoudige, academische opdracht: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Meer lezen
UGent

UGent

De UGent wil een creatieve gemeenschap zijn van medewerkers, studenten, en alumni die verbonden is door de waarden die de UGent uitdraagt: engagement, openheid en pluralisme. Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de UGent.

Meer lezen
HoWest

HoWest

Op het gebied van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening heeft Howest een stevige reputatie opgebouwd in toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en permanente vorming; steeds met een focus op het werkveld zowel in binnen- als in buitenland.
 
Dit vertaalt zich enerzijds in Vlaamse, Federale, Europese en internationale projecten in toegepast onderzoek, steeds op vraag van en voor bedrijven en social profit organisaties uit binnen- en buitenland.

Meer lezen
Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek

Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek

ILVO is een dynamisch, multidisciplinair en toekomstgericht onderzoekinstituut dat van een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief zijn kernmissie heeft gemaakt. Gesteund door 4 gespecialiseerde eenheden, ruim 570 toegewijde personeelsleden, 9 onderzoeks-sites en een uitgebreide infrastructuur staat ILVO klaar voor de onderzoeksvragen van de toekomst.

Meer lezen
Katholieke Hogeschool VIVES - Associatie KU Leuven

Katholieke Hogeschool VIVES - Associatie KU Leuven

De Katholieke Hogeschool VIVES is een samengaan vanaf het academiejaar 2013-2014 van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO). Daarmee telt de hogeschool 13 000 studenten in de basisopleidingen, gespreid over 6 steden: Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende, Tielt en Torhout. KATHO en KHBO ondertekenden al op 23 juni 2010 een intentieverklaring tot verregaande samenwerking.

De Katholieke Hogeschool VIVES biedt een uitgebreid studieaanbod in 6 studiegebieden:  biotechniek (Roeselare), gezondheidszorg (Brugge, Kortrijk en Roeselare), handelswetenschappen en bedrijfskunde (Brugge en Kortrijk), industriële wetenschappen en technologie (Kortrijk en Oostende), onderwijs (Brugge, Tielt en Torhout) en sociaal-agogisch werk (Kortrijk).

Meer lezen