Nieuwsberichten

Weldra kunstmestproductie uit dierlijke mest? 29 november 2019
Kunstmest uit dierlijk mest, het klinkt paradoxaal. Toch heeft nieuw onderzoek aangetoond dat mestoverschotten uit de melkveehouderij kunnen verwerkt worden tot kunstmest die de traditionele kunstmest kunnen vervangen. Met deze techniek zouden melkveehouders hun CO2-voetafdruk met 3 tot 20 procent kunnen verkleinen, de ammoniakuitstoot tot 45 procent. Dit kan een belangrijke stap betekenen richting de circulaire landbouw.
lees meer
3D-technologie helpt melkveehouders bij opsporing zieke koeien 15 november 2019

Om melkkoeien tijdig te kunnen behandelen, is het voor de melkveehouders belangrijk om de zieke koeien zo snel als mogelijk op te sporen. Daartoe ontwikkelde men aan Wageningen University & Research (WUR) een geautomatiseerd 3D-systeem waarmee melkkoeien gemonitord kunnen worden.

lees meer
Studiedag Valbran presenteert resultaten van onderzoek naar duurzaam geproduceerde surfactanten 12 november 2019

Op 7 november 2019 presenteerde het team van het Interregproject Valbran (valorisatie van tarwezemelen) op een studiedag te Gent de eerste onderzoeksresultaten voor een groep van bijna 100 deelnemers, voornamelijk vertegenwoordigers van bedrijven uit het grensoverschrijdend gebied (Vlaanderen, Wallonië, Grand Est en Hauts-de-France).

Gekende producenten en gebruikers van oppervlakte-actieve stoffen zoals Ecover, Seppic en Sopura hebben al een grote belangstelling getoond voor de ontwikkelde moleculen.

lees meer
Machinebouw & mechatronicalabs te Brugge geopend 4 juni 2019

Eind mei openden in Brugge de innovatielabs 'The Ultimate Machine' en 'The Ultimate Factory' van KU Leuven Campus Brugge hun deuren voor het grote publiek. In deze Machinebouw & Mechatronicalabs kunnen bedrijven nieuwe technologieën rond Industry 4.0 uittesten.

lees meer
Aangepaste machines sluiten de kringloop voor spuiwater 17 mei 2019

Spuiwater afkomstig van chemische luchtwassers is in Vlaanderen erkend als kunstmestvervanger voor stikstof en zwavel en leent zich uitstekend om teelten als bijvoorbeeld maïs te bemesten. Toch zijn parameters als een hoge zuurtegraad een risico voor zowel verbranding van het gewas als corrosie van de bemestingsmachines. Moderne technologie kan hier een uitkomst bieden.

lees meer
Drijvende boerderij 'Floating Farm' ontvangt eerste koeien 15 mei 2019

In het Nederlandse Rotterdam rees enkele jaren terug het idee om een drijvende boerderij te bouwen. Onlangs namen de eerste 32 koeien hun intrek in de nieuwe stal van deze opmerkelijke boerderij.

lees meer
Mechanisatietrends in de landbouw 18 april 2019

Fedagrim bracht een economisch dossier uit met cijfers van 2018. Aan de verkoopcijfers van toeleveranciers en landbouwmachines, gebouwen en staluitrusting kunnen we trends afleiden: smart farming, schaalvergroting en specialisering. 

lees meer
Kmo's krijgen vlotter toegang tot kennis van hogescholen 9 april 2019

Dankzij een nieuw platform blijft de kennis van Vlaamse hogescholen niet ongebruikt in de kast liggen. De kennisdeling met bedrijven is complementair met VLAIO-instrumenten zoals de kmo-portefeuille.

lees meer
Kunstmest uit as 5 april 2019

Meststoffenfabrikant ICL opende een fabriek in Amsterdam waar fosfaathoudende kunstmest wordt gemaakt uit afvalstromen zoals verbrandingsassen van rioolslib en beendermeel.  ICL wil niet afhankelijk blijven van de slinkende voorraad delfstoffen in de bodem. Daarom schakelt het bedrijf over op alternatieve bronnen.

lees meer
Seizoenarbeiders vervangen door onbemande tractors in fruitplantages 3 april 2019

Het project Autofruit zal twee zelfrijdende platformen ontwikkelen die verschillende handelingen in de appel- en perenteelt automatiseren. Tegelijkertijd worden data voor de fruitteler verzameld. Dit zou het werk voor de fruitteler enorm verlichten.

lees meer