Nieuwsberichten

Tien innovatieve machines geselecteerd voor de Mecanic'show 19 januari 2021

De Mecanic’show, onderdeel van de landbouwbeurs van Libramont kon vorig jaar niet doorgaan door Covid-19. De organisatie koos voor een digitale versie waar de 10 nieuwigheden gepresenteerd werden. We zetten ze even op een rijtje.

lees meer
Hoe belangrijk is artificiële intelligentie in de land- en tuinbouw? 19 januari 2021

Artificiële intelligentie biedt enorme kansen, ook voor land- en tuinbouwer. Denk aan taken vereenvoudigen en automatiseren, maar ook beslissingen nemen op basis van verzamelde data. Innovatiesteunpunt ging in gesprek met Jonathan Berthe, CEO van Robovision, een bedrijf dat een platform voor AI ontwikkelt.

lees meer
GEZOCHT W.-Vl. kmo's die land- en tuinbouw verder automatiseren 19 november 2020

De land- en tuinbouw is een arbeidsintensieve sector. Landbouwers schakelen vaak (buitenlandse) seizoensarbeiders in. Door de coronamaatregelen was dit niet altijd mogelijk. De sector kwam handen tekort. Inagro wil automatiseringsprojecten stimuleren via financiering ervan. Heb je interesse en ideeën, neem dan snel contact op en dien jouw projectaanvraag in voor 18 december 2020.

lees meer
Binnenkort zelfrijdende tractors 16 november 2020

Flanders Make ontwikkelde de eerste zelfrijdende tractor in ons land die allerlei taken van de landbouwer kan overnemen. Dit kan een oplossing zijn voor het tekort aan arbeidskrachten. De tractor kan zelfstandig op het veld rijden en monotone taken uitvoeren.

lees meer
Witloofautomatisatie - van idee tot ontwerp 6 oktober 2020

De witloofsector staat voor verschillende uitdagingen zoals schaalvergroting, rendabiliteit en het drukken van de productiekost. Nu ook arbeidskrachten steeds moeilijker te vinden zijn, is er meer vraag naar een geautomatiseerde witloofteelt. In opdracht van REO veiling hielpen kennisinstellingen meedenken hoe witloofproductie er de komende decennia kan uitzien. Samen met witlooftelers organiseerden ze een brainstormsessie. Er werden veel nieuwe ideeën rond witloofautomatisatie aangereikt. De kennisinstellingen gaan aan de slag om één of meerdere ideeën te vertalen naar een ontwerp.

lees meer
Nieuwe virtuele assistent op het veld 1 oktober 2020

Producentenorganisaties BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en REO Veiling willen volop inzetten op digitalisering. Die ambitie krijgt nu vorm via Care4Growing, een mobiel hulpmiddel dat telers ondersteunt bij hun dagelijkse taken.

lees meer
Inagro wil de tuinbouwsector via automatisering helpen aan een autonomere voedselproductie 3 juni 2020

De tuinbouw is een arbeidsintensieve sector. Landbouwers schakelen vaak (buitenlandse) seizoensarbeiders in. Door de coronamaatregelen was dit niet altijd mogelijk. De sector kwam handen tekort. Inagro wil helpen door in te zetten op automatiseringsprojecten. Robotisering kan bijdragen tot een autonomere en duurzamere voedselproductie. Inagro zoekt partners die willen samenwerken aan projecten waarin ze autonome applicaties ontwikkelen. Robots en sensoren die menselijke beslissingen en handelingen kunnen automatiseren. Interesse? Neem dan snel contact op.

lees meer
Werk mee aan de ontwikkeling van een veelzijdige agrorobot 19 mei 2020

Het nieuwe CIMAT-project wil de ontwikkeling van kleinschalige, autonome en veelzijdige agrorobots stimuleren. Een bestaand robotplatform van Octinion krijgt werktuigen zodat de robot multi-inzetbaar wordt. Via (online) brainstormsessies wordt het ontwerp van de agrorobot zo goed mogelijk afgestemd op de noden en de wensen van landbouwers als eindgebruikers. De partners zoeken nog gangbare worteltelers die willen meewerken aan dit project.

lees meer
Sensorsysteem moet broeikasgassen in stallen reduceren 15 mei 2020

ILVO werkt mee aan de uitbouw van OTICE, een goedkoop sensorsysteem dat landbouwers een simpel overzicht moet geven van het binnenklimaat in hun stallen. De timing van juiste staltechnieken, zoals ventilatie, mestmanagement of voeding, zijn cruciaal om de uitstoot van broeikasgassen in de landbouwsector te verminderen.

lees meer
Machine voor automatische plaatsing en wegname antiworteldoek 23 maart 2020

Gedurende twee jaar vormden een aantal kleinfruittelers een operationele groep. Ze werkten samen met Agreon, Inagro en Innovatiesteunpunt aan de automatisatie van een antiworteldoek als onkruidbeheersing bij kleinfruit en groente. Constructeur Agrocro Machinery liet DETO een machine bouwen die antiworteldoek kan uitrollen. DETO ontwikkelde ook een pennenschieter om het doek tegen de stam van kleinfruit vast te schieten én apparatuur om het doek na de oogst terug weg te nemen.

lees meer