Nieuwsberichten

Doe mee aan de idee├źnwedstrijd voor innoverende land- en tuinbouwers! 7 januari 2020

Maak ruimte voor innovatie. Dat is het thema van de twaalfde innovatiecampagne van het Innovatiesteunpunt. Vijf land- of tuinbouwers met een vernieuwend project of idee kunnen 5.000 euro en begeleiding winnen.

lees meer
Microklimaatsensor tegen schimmels in fruit 27 december 2019

In de fruitteeltsector zijn ziektes en plagen, maar ook de werking van bestrijdingsmiddelen, sterk afhankelijk van het microklimaat dat heerst in de onmiddellijke omgeving van het blad of de vrucht. Om dit microklimaat te kunnen meten, ontwikkelde de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent een gloednieuwe microklimaatsensor. De 3D-geprinte sensor meet de luchttemperatuur en luchtvochtigheid binnen en buiten de grenslaag van het blad of de vrucht. 

 

lees meer
Stakeholders brainstormen over automatisatie in de groenteteelt 20 december 2019

De tweede Open-Lab-Dag van Fabriek voor de Toekomst ‘Machinebouw & Mechatronica’ in Kortrijk zit er weer op. Stakeholders uit de vollegrondsgroenteteelt kregen een rondleiding bij de virtuele verwerkingslijn en de KUKA-robot in het demonstratielabo. Kan automatisatie de manuele arbeid bij de oogst van groente vervangen? Er volgde een brainstorm om de wensen en knelpunten bij dit thema in kaart te brengen. Fabriek voor de Toekomst ‘Machinebouw & Mechatronica’ gaat verder aan de slag om snel antwoorden te bieden.

lees meer
Weldra kunstmestproductie uit dierlijke mest? 29 november 2019
Kunstmest uit dierlijk mest, het klinkt paradoxaal. Toch heeft nieuw onderzoek aangetoond dat mestoverschotten uit de melkveehouderij kunnen verwerkt worden tot kunstmest die de traditionele kunstmest kunnen vervangen. Met deze techniek zouden melkveehouders hun CO2-voetafdruk met 3 tot 20 procent kunnen verkleinen, de ammoniakuitstoot tot 45 procent. Dit kan een belangrijke stap betekenen richting de circulaire landbouw.
lees meer
3D-technologie helpt melkveehouders bij opsporing zieke koeien 15 november 2019

Om melkkoeien tijdig te kunnen behandelen, is het voor de melkveehouders belangrijk om de zieke koeien zo snel als mogelijk op te sporen. Daartoe ontwikkelde men aan Wageningen University & Research (WUR) een geautomatiseerd 3D-systeem waarmee melkkoeien gemonitord kunnen worden.

lees meer
Studiedag Valbran presenteert resultaten van onderzoek naar duurzaam geproduceerde surfactanten 12 november 2019

Op 7 november 2019 presenteerde het team van het Interregproject Valbran (valorisatie van tarwezemelen) op een studiedag te Gent de eerste onderzoeksresultaten voor een groep van bijna 100 deelnemers, voornamelijk vertegenwoordigers van bedrijven uit het grensoverschrijdend gebied (Vlaanderen, Wallonië, Grand Est en Hauts-de-France).

Gekende producenten en gebruikers van oppervlakte-actieve stoffen zoals Ecover, Seppic en Sopura hebben al een grote belangstelling getoond voor de ontwikkelde moleculen.

lees meer
Machinebouw & mechatronicalabs te Brugge geopend 4 juni 2019

Eind mei openden in Brugge de innovatielabs 'The Ultimate Machine' en 'The Ultimate Factory' van KU Leuven Campus Brugge hun deuren voor het grote publiek. In deze Machinebouw & Mechatronicalabs kunnen bedrijven nieuwe technologieën rond Industry 4.0 uittesten.

lees meer
Aangepaste machines sluiten de kringloop voor spuiwater 17 mei 2019

Spuiwater afkomstig van chemische luchtwassers is in Vlaanderen erkend als kunstmestvervanger voor stikstof en zwavel en leent zich uitstekend om teelten als bijvoorbeeld maïs te bemesten. Toch zijn parameters als een hoge zuurtegraad een risico voor zowel verbranding van het gewas als corrosie van de bemestingsmachines. Moderne technologie kan hier een uitkomst bieden.

lees meer
Drijvende boerderij 'Floating Farm' ontvangt eerste koeien 15 mei 2019

In het Nederlandse Rotterdam rees enkele jaren terug het idee om een drijvende boerderij te bouwen. Onlangs namen de eerste 32 koeien hun intrek in de nieuwe stal van deze opmerkelijke boerderij.

lees meer
Mechanisatietrends in de landbouw 18 april 2019

Fedagrim bracht een economisch dossier uit met cijfers van 2018. Aan de verkoopcijfers van toeleveranciers en landbouwmachines, gebouwen en staluitrusting kunnen we trends afleiden: smart farming, schaalvergroting en specialisering. 

lees meer