Nieuwsberichten

3de AgroCleantech event Agreon geslaagd

14 februari 2014

 

Afgelopen woensdag 12 februari 2014 ging in Poperinge voor de 3de keer reeds het AgroCleantech event door. Dit event is een organisatie van Agreon, een cluster opgericht van en voor kmo’s die schone technologie ontwikkelen voor de land- en tuinbouwers.

Beeld Agrocleantechevent 2014

 

In het voomiddaggedeelte waren een 15-tal kmo’ saanwezig om een sessie rond intellectuele eigendommen te volgen. Het was verrassend om te weten dat net je idee beschermen je bedrijf sneller vooruit kan helpen doordat open communicatie mogelijk wordt.

In de namiddag werd deze groep uitgebreid tot een 75-tal genodigden en maakte een inleidende spreker het publiek warm om open te staan voor innovaties. Daarna volgde een kort overzicht van één jaar Agreon werking om vervolgens in beperkte groepjes onderzoekers aan het woord te laten omtrent de nieuwste ontwikkelingen die op de sector afkomen. Verbluffend om te weten wat in de toekomst nog allemaal mogelijk wordt. Veel van de technieken dienen wel nog verder verfijnd te worden en vaak is het nog even wachten tot kosten-baten in evenwicht zijn vooraleer implementatie in de brede sector mogelijk wordt. Het was zeker en vast een dag waarop veel nieuwe ideeën opgepikt en uitgewisseld konden worden.


Noteer alvast de datum van volgend jaar in uw agenda : woensdag 11 februari 2015.

terug naar overzicht