Nieuwsberichten

West-Vlaamse constructeurs volgen opleiding machineveiligheid bij Inagro

11 januari 2016

De regelgeving gaat niet alleen over de ontwikkeling van nieuwe machines. Soms moeten er extra aanpassingen gebeuren aan een ingevoerde machine, al dan niet volgens specifieke wensen van de klant. Ook dan moet de eindconstructeur de CE-markering (opnieuw) in orde brengen.


Zo goed als alle uitgenodigde constructeurs waren van de partij. Jo Boullart van Agoria en Antoon Vermeulen van CNH, twee lesgevers met ruime expertise in dit domein, verzorgden de opleiding. Ze legden uit welke stappen noodzakelijk zijn om een CE-markering te kunnen aanbrengen op een machine.


Regelgeving voor machines: verordeningen en richtlijnen

De cursus vatte aan met een situering van de regelgeving voor machines. Iedere burger of ieder bedrijf uit een van de 28 lidstaten van Europa kan een voorstel tot wetgeving indienen. Na positief advies van de Europese Commissie gaat dat voorstel naar het Europees Parlement. Eens het voorstel daar goedgekeurd is, moet de ministerraad van elke lidstaat het publiceren als een Koninklijk Besluit. Zo ontstaan er op Europees niveau verordeningen en richtlijnen in de machinebouwsector.


Een voorbeeld van verordening is de fameuze CE-markering, die vereist is zodra een constructeur zijn product op de markt wil brengen. Met een richtlijn legt de EU een bepaalde doelstelling op aan haar lidstaten. Elke lidstaat bepaalt zelf de wetgeving om dat doel te bereiken. De meest gekende richtlijn in de sector is de Machinerichtlijn 2006/42/E. Nadat die richtlijn in ons nationaal, juridisch bindend recht is omgezet, ziet de FOD Economie erop toe dat die machinerichtlijn correct nageleefd wordt.


Normen opnemen in machinehandleiding

De Europese Unie legt ons veiligheids- en gezondheidseisen op. Om die doelstelling te behalen, kan een constructeur gebruikmaken van normen. Als hij dergelijke geharmoniseerde normen (tegen betaling) opneemt in zijn machinehandleiding, wordt ervan uitgegaan dat de machine ontwikkeld is volgens de Europese veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen. Als een constructeur kan aantonen dat hij specifieke normen opnam in de handleiding van zijn zelfontwikkelde machine en ze dus toepaste, dan zit hij vrij goed.


Kan of wil de constructeur voor zijn machine geen gebruikmaken van die normen, dan moet hij kunnen aantonen hoe hij potentiële veiligheidsproblemen voorkomt. Voor 23 machine-onderdelen kan hij dat niet zelf en moet een “Notified Body” (bijvoorbeeld Vincotte) de keuring uitvoeren.


Staat het onderdeel niet in die lijst, dan kan de constructeur zelf een veiligheidscheck uitvoeren. Hij moet dan een zelfgemaakte risico-analyse kunnen voorleggen voor elk machine-onderdeel. Daarmee geeft hij aan dat hij de veiligheid van die onderdelen op een serieuze manier in vraag gesteld heeft. Antoon Vermeulen gaf de constructeurs de wiskundige formule mee, zodat ze onmiddellijk zelf aan de slag konden gaan.


Demo’s arbeidsveiligheid


Ook binnen Boerenbond loopt een demonstratieproject rond het voorkomen van arbeidsongevallen op het tuinbouwbedrijf. Noteer alvast 3 en 5 februari 2016 in jouw agenda. Dan vinden demomomenten plaats in Inagro.


3/02: arbeidsveiligheid in tuinbouw openluchtgroenten
5/02: arbeidsveiligheid tuinbouw onder afdekking (glas, witloof, champignons)

Meer informatie vind je op de website van Boerenbond.

terug naar overzicht