Nieuwsberichten

Leuvense leerlingen aan de slag met plantensensoren

16 maart 2016

 

Leerlingen van de studierichting 'Planttechnische wetenschappen' van de provinciale tuinbouwschool De Wijnpers in Leuven kunnen als eerste scholieren in ons land aan de slag met sensoren van de UGent-spin-off Phyto-It die hen in staat stellen om planten en gewassen continu te monitoren. Via verschillende sensoren kan het watertransport en de groei van de planten in real time worden gemonitord. De technologie wordt ondertussen ook door verschillende Vlaamse tuinders gebruikt.

In Leuven zijn leerlingen van tuinbouwschool De Wijnpers aan de slag gegaan met innovatieve sensoren die de gezondheidstoestand van planten kunnen meten. De technologie is van Belgische makelij en wordt gebruikt door verschillende professionele tuinders in Vlaanderen, Nederland en ook Noorwegen. Ook aan de universiteiten van Gent en Wageningen wordt er gebruik van gemaakt. De proefopstelling in de Wijnpers meet de gezondheid van een tomatenplant, maar het systeem is ook geschikt voor andere planten.

 

De technologie van morgen

"Het systeem dat we in De Wijnpers geïnstalleerd hebben, stelt deze scholieren in staat om het watertransport door de plant en de groei van de stengel te meten”, zo legt Dirk De Pauw, CEO van Phyto-It, uit. “De resultaten van deze metingen zeggen iets over hoe het gesteld is met de plant. Uit informatie over hoeveel water de plant opneemt en transpireert kan de teler conclusies trekken over de werking van zijn irrigatie. Dat bijvoorbeeld de groei van een stengel stopt, kan duiden op een vorm van stress of ziekte. Het is aan de teler om uit te maken wat de oorzaak daarvan is. Ik vind het vooral interessant dat leerlingen kennis kunnen maken met de technologie van morgen.”

"Het onderwijs heeft een belangrijke taak om leerlingen voor te bereiden op het zelfstandig bewegen in deze samenleving van de 21ste eeuw, waar een brede technische geletterdheid noodzakelijk is", aldus Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs. "We kiezen er bewust voor om deze Science – Techology – Engineering – Mathematics (STEM)-opleiding heel breed aan te pakken", vult directeur Lut Lambert aan. "Onze leerlingen zullen de aangeleerde theorie zoveel mogelijk in de praktijk kunnen toepassen. We zetten daarom actief in op samenwerkingsverbanden met bedrijven die een STEM-profiel hebben dat aansluit op onze nieuwe opleiding Techniek-Wetenschappen."

 

Bron: Vilt


terug naar overzicht