Nieuwsberichten

Happy Healthy Cow en Cows on web sluiten koe aan op internet

22 maart 2016

 

De projectpartners uit het ‘Happy Healthy Cow’ project werken samen aan de ontwikkeling van een sensor voor melkkoeien. Deze is bedoeld om de gezondheid en het welzijn van de koeien te bevorderen. Agreonlid Signum Engineering ontwikkelde eveneens een sensor dat het moment van kalven bij dikbilkoeien voorspelt. De veehouder, dierenartsen en wetenschappers hebben zo een belangrijk hulpmiddel in handen om informatie over gezondheid en welzijn van de koe nog beter te kunnen managen en onderzoeken.


Happy Healthy Cow

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werkt samen met wetenschappers, ingenieurs, ICTspecialisten en partijen uit de zuivelsector aan de ontwikkeling van een sensor voor koeien, bedoeld om de gezondheid en het welzijn van koeien te bevorderen. Dat gebeurt in het 'Happy Healthy Cow' project. De sensor is uitgerust met verschillende technologieën om actuele informatie over gezondheid, welzijn, (re)productie en voeding van vee te kunnen verzamelen en analyseren en is aangesloten via internet. De veehouder, dierenartsen en wetenschappers hebben zo een belangrijk hulpmiddel in handen om informatie over gezondheid en welzijn van de koe nog beter te kunnen managen en onderzoeken. 

Bijzonder is dat zowel fysiologische parameters, zoals lichaamstemperatuur en hartslag, worden gemeten, alsook de beweging en positie van de dieren in de weide en op stal. De gehele set aan parameters zal informatie opleveren aangaande de gezondheid en het welzijn van melkkoeien.

 

Cows on web

Agreonlid Signum Engineering startte in 2012 met het project ‘Cows on web’. Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van het verzenden van data ‘in the cloud’. Cows on web bestaat uit 2 deelsystemen voor dikbilkoeien: een systeem dat het moment van kalven voorspelt en een tochtdetectiesysteem. Voor het eerste systeem wordt een temperatuursonde ingebracht in de schede van een drachtige dikbilkoe. Deze meet de lichaamstemperatuur, wanneer de kalving nadert, daalt de gemiddelde lichaamstemperatuur eerst op daarna opnieuw te stijgen. Dit is het punt waarop de geboorte effectief wordt ingezet. De landbouwer kan in real time het temperatuursverloop opvolgen.

‘Cows on web’ levert vele voordelen op, niet alleen voor de landbouwer maar ook voor de bedrijfsveearts. Omdat een dikbilkoe niet zelfstandig kan kalven, moet er altijd een veearts aanwezig zijn. ‘Cows on web’ voorspelt het moment van de kalving met een grote precisie. Zo moet de landbouwer niet meer nutteloos dagenlang ’s nachts opstaan om te checken bij de koe en kan hij de veearts tijdig verwittigen om langs te komen.

Het tochtdetectiesysteem zit momenteel in de testfase. Onderzoek wees uit dat een tochtige koe anders beweegt. Het systeem meet de beweging van het dier en geeft de landbouwer aan wat het ideale moment is om de koe te insemineren.

Meer info op de website van Cows on web

 

Internet of Things

Het ‘Happy Healthy Cow’ project en Cows on web maken gebruik van de nieuwe technologische en communicatiemogelijkheden die de 'Internet of Things' revolutie biedt. Met gevoelige sensoren, die weinig energie verbruiken en frequent, op een veilige manier, kleine hoeveelheden data over grote afstanden verzenden, kunnen verschillende parameters voor het eerst samen in beeld worden gebracht.

Zonder dat extra infrastructuur nodig is, wordt het binnen afzienbare termijn mogelijk om data te verzamelen, te verzenden, ‘in the cloud’ te analyseren en tot informatie om te zetten, om de data vervolgens via elk apparaat dat op internet is aangesloten aan de gebruiker aan te bieden. In dit geval de veehouder, maar ook de dierenarts en andere erfbetreders.

 

Bron: AgriHolland en Agreon


terug naar overzicht