Nieuwsberichten

Innovaties in de landbouwsector verzamelt op digitaal platform

3 december 2016

Tegenwoordig wordt heel wat informatie rond wetenschappelijk onderzoek en innovaties in de landbouwsector vrijgegeven. De resultaten en uitkomsten dienen echter zo goed mogelijk door te stromen naar de praktijk. Hiervoor wordt vanaf begin 2017 een slimme webtool vrijgegeven waarop alle wetenschappelijk onderbouwde innovaties geïnventariseerd zullen worden voor de eindgebruikers. Daarnaast biedt de webtool ook praktische informatie en handleidingen en kan het als platform gebruikt worden om onderling contacten te leggen.

Het Europees project VALERIE (Valorising European Research for Innovation in Agriculture and Forestry) werkt samen met 13 andere Europese kennisinstellingen en bedrijven om de resultaten van wetenschappelijke innovaties te inventariseren. De innovaties worden verdeeld in 6 thema’s, gaande van bodemgebruik en watermanagement tot ziektebestrijding. Vanaf 2017 kan de nieuwe webtool gebruikt worden binnen het EIP-Agri Service Point. Dit is het Europese platform voor informatie van innovatie in de landbouw en bosbouw.

Delen en hergebruiken

Veel bestaande wetenschappelijke documenten werden opgespoord om te indexeren en up te loaden in de webtool. Van elk document werd als het ware een “vingerafdruk” genomen, waarna de tekst gescand werd op sleutelwoorden. Die sleutelwoorden worden door middel van semantische web technologie vindbaar gemaakt voor gebruikers.

Informatie op maat

De webtool is ontwikkeld om de wetenschappelijke informatie op maat aan te bieden aan praktijkmensen. Op die manier kunnen de innovatieve technieken direct getest en toegepast worden. Verder zijn via de tool ook handleidingen en factsheets ter beschikking gesteld en kan de tool specifiek gebruikt worden als platform om onderlinge contacten te leggen.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het project VALERIE.

Bron: AgriHolland 

terug naar overzicht