Nieuwsberichten

VITO versnelt landbouwtoepassing van drone en satelliet

23 maart 2016

 

Onlangs lanceerden VITO, Agropolis, DronePort, innovatiesteunpunt en de provincie Limburg een oproep voor deelname aan een co-creatie traject. De doelstelling is om via een intensieve samenwerking van 6 maanden, creatieve ideeën om te zetten tot concrete realisatie binnen het thema "remote sensing & Agro". De organisaties stellen hun expertise, bijvoorbeeld in datacaptatie via satellieten en drones uitgerust met sensoren, ter beschikking aan een selectie van tien deelnemers. Samen gaan zij de mogelijkheden van ‘remote sensing’ onderzoeken voor nutsvoorzieningen en landbouw.

Een idee laten groeien tot een realisatie is de grootste uitdaging voor ondernemers, zowel voor start-ups als voor gevestigde waarden in het bedrijfsleven. VITO wil dit voor anderen helpen realiseren door middel van co-creatie. Het delen van technologische kennis en innovatieve marktinzichten tussen complementaire deelnemers vormt een belangrijk onderdeel. De onderzoeksinstelling garandeert een maximale ‘return on investment’ want het co-creatietraject vereist een minimale tijdsinvestering en wordt gefinancierd door co-funding. VITO investeert ook 280 onderzoeksuren van de eigen experten in het toetsen van de technologische en financiële haalbaarheid van de ideeën.

 

Luchtobservatiemethoden co-creëren

Co-creatie wordt een eerste keer toegepast op de mogelijkheden die observatie vanuit de lucht door middel van drones en satellieten biedt voor landbouw en nutsvoorzieningen. VITO werkt hiervoor samen met relevante partners uit de sectoren zoals DronePort, Agropolis, Innovatiesteunpunt en provincie Limburg. Zij hebben een belangrijke inbreng in het vinden van de juiste deelnemers en het vertegenwoordigen van potentiele eindgebruikers van de ideeën.

Aan de selectie van tien deelnemers stelt VITO de eigen expertise ter beschikking: in datacaptatie via satellieten, vliegtuigen en drones met verschillende typen van sensoren, in het verwerken van ruwe data tot geomaps en in het ontwikkelen van data-analysealgoritmes voor onder meer het berekenen van groei-indexen, het in kaart brengen van ziektebeelden of 3D-visualisatie. Deze technologie is in de landbouw inzetbaar, bijvoorbeeld voor oogstvoorspelling en ziektedetectie. VITO en haar partners gaan nu samen met de bedrijven aan de slag om samen nieuwe producten en diensten uit te werken met de technologieën die resulteerden uit een co-learningsessie.

 

12 procent Vlaamse akkerbouwers heeft interesse in inzetten drones

Momenteel worden circa 2000 Vlaamse akkerbouwers telefonisch benaderd met vragen over agrarische activiteiten, toekomst- en investeringsplannen. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door het Nederlandse marktonderzoeksbureau AgriDirect. Eer representatieve steekproef van bijna 350 Vlaamse akkerbouwers heeft ook een vraag beantwoord over de inzet van drones op het bedrijf. Daarbij heeft 10,5% van de akkerbouwers aan interesse te hebben in het inzetten van drones ter optimalisatie van de teelten en 1,2% zegt daarin zeer geïnteresseerd te zijn. De respondenten zien het als een manier om hun teelten te optimaliseren. Een drone uitgerust met sensoren stelt immers potentieel veel informatie ter beschikking, bijvoorbeeld over droogtestress en ziekteverspreiding.

 

Bron: Vilt, AgriHolland en Agropolisterug naar overzicht