Nieuwsberichten

Systeeminnovatie 'Futagrow' voor een duurzaam belichte groenteteelt

18 maart 2016

 

Futagrow is de naam van het innovatieve duurzame teeltsysteem waar al een aantal jaren onderzoek naar plaats vindt bij Demokwekerij Westland (Nl). In het systeem worden vijf tot zes tomatenteelten per seizoen opgezet, waarbij er continue twee gewasstadia in de kas bevinden. De basis van het systeem ligt in het maximaal benutten van de hoeveelheid natuurlijk licht.

Het Futagrow systeem heeft een aantal unieke kenmerken welke mogelijkheden bieden voor energiebesparing in het algemeen en elektriciteitsbesparing in het bijzonder. In de belichtingsperiode van september 2014 tot april 2015 is onderzoek uitgevoerd naar “Systeeminnovatie Futagrow voor een duurzame belichte groenteteelt”.

De basis van het innovatie teeltsysteem “Futagrow” ligt in het maximaal benutten van de hoeveelheid natuurlijk licht. In het Futagrow systeem wordt 95% van het binnenkomende licht opgevangen door het altijd jonge en vitale gewas. Korte, elkaar overlappende teeltrondes, op in hoogte verstelbare goten in combinatie met een substraatloze teelt zorgen voor een generatief en stuurbaar gewas.

 

Beweegbare LED verlichting

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden onderzocht om de unieke kenmerken van het Futagrow teeltsysteem in te zetten voor elektriciteitsbesparing. De energiebesparing moet komen uit de toepassing van LED top-belichting, LED tussenbelichting en verregaande lichtintegratie in combinatie met de hoge lichtbenutting van het Futagrow teeltsysteem.

Met een beweegbaar tussenlichtarmatuur met LED zijn in de opgroeien afrijpingsfase van een tomatenplant positieve effecten op kwaliteit, stuurbaarheid en snelheid te realiseren. In de randmaanden van de belichtingsperiode heeft het tussenlicht in principe de voorkeur boven belichting van bovenaf, behalve als het sneller ontwikkelen van de vruchten in de betreffende teelt tot onbalans kan leiden. Ook is via fluorescentie metingen onderzocht of er over de hoogte van het gewas en gedurende de dag momenten zijn waarop de belichting minder efficiënt is, zodat inefficiënte belichting kan worden vermeden. Deze momenten zijn niet gevonden. Wel heeft de positie van het tussenlicht een sterke invloed op de zetting en ontwikkelingssnelheid van bloemen en vruchten nabij de LED balk.

 

In hoogte verstelbaar gotensysteem Hybride top belichting en tussenlicht

 

Bron: Rapport ‘Systeeminnovatie Futagrow voor een duurzaam belichte groenteteelt en AgriHolland

Foto’s: Rapport ‘Systeeminnovatie Futagrow voor een duurzaam belichte groenteteelt


terug naar overzicht