Nieuwsberichten

Fluorecente zonnecollectoren op kasdaken volop in ontwikkeling

15 april 2016

 

Er is veel mogelijk, maar er is ook nog veel ontwikkeling nodig voordat er stroom producerend glas op een kas ligt. Dat bleek tijdens een themadag bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk op 6 april over de mogelijkheid om fluorescente zonnecollectoren toe te passen in de glastuinbouw. Onderzoekers van Wageningen UR, TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Utrecht, Energie Centrum Nederland en vertegenwoordigers uit de tuinbouwindustrie bediscussieerden dit onderwerp.

Het blijkt mogelijk dat de ramen in een kas energie op kunnen wekken met zonne-energie die niet nodig is voor de plantengroei. Dit kan bijvoorbeeld door aan de randen van het glas dunne strips van zonnecellen te bevestigen en op het glas een fluorescerende coating aan te brengen. Doordat het licht wordt geabsorbeerd door coating en opnieuw wordt uitgezonden, blijft het uitgezonden licht deels gevangen in het glas en kan aan de randen worden omgezet in stroom.

Erg efficiënt gaat dit momenteel nog niet. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende benaderingen toegelicht die de efficiëntie van de technologie zouden kunnen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van vloeibaar kristal om oppervlakte verliezen tegen te gaan of het gebruik van Thulium gedoteerde halogeniden om aan zelf absorptie gerelateerde verliezen tegen te gaan. Men kan de lage efficiëntie ook simpelweg accepteren en dit afzetten tegen de esthetische meerwaarde door het gebruik van of de lage materiaalkosten en het gemak waarmee deze techniek zich laat integreren in de bebouwde omgeving.

Een ander voordeel van de techniek voor de tuinbouw is dat hiermee bijvoorbeeld heel selectief de UV-straling kan worden gebruikt door deze om te zetten naar PAR-licht of er misschien zelfs een verwijderbare fluorescerende laag aangebracht kan worden voor in de zomermaanden. Zover is het nog niet, maar in de bijeenkomst van 6 april werden de mogelijkheden voor de toekomst in de tuinbouw wel duidelijk. Verschillende partijen gaven aan dat er verder aan wordt gewerkt.

 

Bron: AgriHolland


terug naar overzicht