Nieuwsberichten

NIR-sensor spaart bemestingskosten uit

1 april 2016

 

De toepassing van Nabij Infra Rood (NIR) sensoren op mesttransporten levert akkerbouwers een besparing op van 30 tot 60 euro per hectare. Door de sensoren weet de akkerbouwer de gehaltes in de mest vóór het uitrijden, zodat hij preciezer kan bemesten.

Op 25 juni 2015 berichtte Agreon ‘NIRS-technologie binnenkort op de mestton?’. Vervaet, fabrikant van bemesters, deed in het najaar een praktijkproef met twee bemestingsstrategieën in wintertarwe. Beide proefstroken kregen als basisbemesting 425 kilo KAS S24 per hectare. De eerste proefstrook kreeg 30 kuub varkensmest op basis van de forfaitaire gehaltes en een bijbemesting van 150 kilo N (KAS 27) per hectare. De tweede proefstrook werd bemest volgens de NIR-methode. De gewasopbrengst op de tweede proefstrook was 47 kilo hoger per hectare. Dat is 0,5%. Dat levert 10 euro extra op. Als de bijbemesting ook werd vervangen door varkensdrijfmest, liepen de extra inkomsten op tot 55 euro.

Door de NIR-techniek weet de akkerbouwer vóór het uitrijden hoeveel N, NH4, P, K en droge stof de mest bevat. Zo kan hij nauwkeuriger bemesten dan met de forfaitaire normen. Bovendien kan hij beter bepalen wat hij later moet bijbemesten met kunstmest. Er zijn ideeën om de gehaltes te meten tijdens het uitrijden, en dan plaatsspecifiek de mest toe te dienen. Door het gebruik van de NIR-techniek is het aanbod van mest beter af te stemmen op de vraag.

Deze techniek wordt ook getoond tijdens de machinedemonstratie bemestingstechnieken op donderdag 12 mei 2016 te Merelbeke.

Bron: AgriHolland


terug naar overzicht