Nieuwsberichten

Bezoek 5 innovaties in jouw sector

20 mei 2016

 

Op vrijdag 10 juni 2016 zetten vijf land- en tuinbouwbedrijven in West-Vlaanderen hun deuren open voor collega’s. Op de open innovatiedag tonen ze recent ontwikkelde innovaties die zij implementeerden op hun bedrijf. Die innovatieve installaties en technieken zijn nog nauwelijks bij andere landbouwers operationeel. Je krijgt de kans om de nieuwigheden in de praktijk aan het werk te zien. De land- en tuinbouwer staat ter beschikking om kennis en ervaringen te delen. Ook de kmo, die de innovatie ontwikkelde, is aanwezig voor deskundige uitleg. Pik er de innovaties uit die voor jou het interessantst zijn en kom een kijkje nemen!

Programma

Om 10u30 - Machinedemonstratie spuiwatertoediening met prei-aanaardingsmachine te Inagro (Beitem)

TELKENS OM 13u00 en 15u00 keuze uit onderstaande rondleidingen: 

  • Eiwitrecuperatie-installatie brijvoedervarkensbedrijf in Westrozebeke (hoeve Johan & Christel Lavens, Sprietstraat 4, 8840 Westrozebeke-Staden)
  • Automatische sturing keuze waterbron varkensbedrijf in Elverdinge (hoeve Pascal & Martine Debeuf-Verdonck, Hospitaalstraat 31, 8906 Elverdinge-Ieper)
  • Machinedemonstratie plaatsspecifieke kalkstrooier in Boezinge (demoperceel thv. Slaaktestraat 2, parkeren in zijberm Slaaktestraat)
  • Demo online gewasmonitor kropsla in Wingene (tuinbouwbedrijf Rik Lanckriet, Hoogweg 60, 8750 Wingene)  

 

Praktisch

Verplaatsing gebeurt met eigen vervoer volgens bovenstaande uurregeling. De locaties zijn te herkennen aan de Agreonvlag terplaatse. 

 

Deelnemende bedrijven

1. Plaatsspecifiek kalkstrooien met behulp van RTK-GPS

Plaatsspecifieke kalkstrooier

De techniek

Een getrokken kalkstrooier is aangepast om een perceel plaatsspecifiek te bekalken afhankelijk van de behoefte. Die behoefte wordt bepaald met een GPS en bodemkaarten, opgesteld na een bodemscan. Op termijn zal het ook mogelijk zijn om met dezelfde techniek variabel te bemesten.

Waarom?

Bij een gelijkmatige kalkgift op het volledige perceel worden sommige plekken onnodig van kalk voorzien. Die overbodige kalk zorgt voor een foutieve zuurtegraad en kan zo leiden tot een verlies van een kwart van de opbrengst (slecht opneembare nutriënten, ziektedruk, …).

Waar?

Perceel van S. en D. Detavernier in Boezinge (Ieper).

Realisatie van 

Uitgebreide info over de techniek lees je hier.

 

2. Automatische keuze sturing waterbron met verbruiksregistratie

Automatische sturing keuze waterbronDe techniek

Een monitorings- en sturingssysteem voor het waterverbruik op een veeteeltbedrijf werd ontwikkeld. De voelers van het systeem detecteren de beschikbaarheid van de waterbronnen. Zo spreekt het landbouwbedrijf eerst alternatieve waterbronnen, zoals regenwater of drainagewater, aan. Pas wanneer die niet meer beschikbaar zijn, wordt diep grondwater of leidingwater gebruikt.

Waarom?

Een betaalbare en betrouwbare watervoorziening is cruciaal op een veeteeltbedrijf. De installatie zorgt ervoor dat de verschillende waterbronnen op elkaar afgestemd zijn, rekening houdend met beschikbaarheid en kostprijs.

Waar?

Landbouwbedrijf van Pascal en Martine Debeuf - Verdonck in Elverdinge (Ieper). 

Realisatie van:  i.s.m. 

Uitgebreide info over de techniek lees je hier

 

3. Eiwit- en zetmeelrecuperatie voor gebruik in varkensbrijvoeder

Eiwit- en zetmeelrecuperatie-installatieDe techniek

Om het aanwezige eiwit en zetmeel in groentereststromen uit de landbouw opneembaar te maken voor éénmagigen, zijn een aantal verwerkingsstappen noodzakelijk. De groentestromen worden vermalen en vervolgens thermisch ontsloten. Ook de fermentatie die daarop volgt, vergroot de opneembaarheid.

Waarom?

Oogstresten of groenten uit bewaring die geen afzet meer vinden, worden zelden gevaloriseerd. Door ze in te zetten als voederbron, kan de voederkost (momenteel de belangrijkste kost in de varkenshouderij) dalen.

Waar?

Landbouwbedrijf van Johan & Christel Lavens in Westrozebeke (Staden). 

Realisatie van:  en 

Uitgebreide info over de techniek lees je hier

 

4. Spuiwatertoediening met prei-aanaardingsmachine

Spuiwatertoediening met prei-aanaardingsmachineDe techniek

Een rijenfrees is zodanig aangepast om spuiwater te doseren in de preiteelt. Dat gebeurt in functie van het groeistadium en de stikstofbehoefte van het gewas.

Waarom?

Spuiwater vormt een stikstof- en zwavelrijke meststof en is erkend als kunstmeststof. In Vlaanderen is er een groot aanbod spuiwater (= ammoniumsulfaat) afkomstig van chemische luchtwassers dat nu slechts beperkt afzet vindt. Het gebruik als meststof blijft echter uit door het ontbreken van een geschikte aanwendingstechniek. Prei is een gewas dat veel N en S nodig heeft. Om hieraan tegemoet te komen werd een rijenfrees aangepast om dit te doseren.

Waar?

Bij voldoende droge bodem demonstratie op een braakliggend perceel te Inagro (Beitem) door loonwerkbedrijf Sander Verhelle. 

Realisatie van:  i.s.m. 

Uitgebreide info over de techniek lees je hier

 

5. Online gewasmonitor op basis van beeldverwerking

Online gewasmonitor met beeldverwerkingDe techniek

Boven het gewas wordt een camera die gewasgroei meet opgehangen, in combinatie met een klimaatmodule. Deze meet omgevingsvariabelen, zoals straling, temperatuur en relatieve vochtigheid. Zo kan de tuinbouwer de groei van het gewas van zeer nabij opvolgen.

Waarom? 

De besturing van de klimaatcomputer in serres gebeurt momenteel eerder vanuit het buikgevoel. De impact van de stooktemperatuur op de groei van het gewas is niet gekend. Een verlaging van de stooktemperatuur kan nochtans een positieve impact hebben op de energiefactuur. Met de gewasmonitor kan de tuinbouwer de invloed van de omgevingsparameters op de groei van het gewas online opvolgen en de groei en stooktemperatuur optimaal op elkaar afstemmen.

Waar?

Tuinbouwbedrijf van Rik Lanckriet in Wingene.

Realisatie van: 

Uitgebreide info over de techniek lees je hier


We verwelkomen jullie graag op de open innovatiedag. Tot dan!


terug naar overzicht