Nieuwsberichten

Europarlement gelooft in slimme landbouwtechnologie

9 juni 2016

 

In het Europees Parlement zijn twee teksten aangenomen waarin technologie en innovatie naar voor worden geschoven als twee belangrijke krachtlijnen voor de Europese landbouw van de toekomst. Wereldwijd groeit de bevolking, moeten meer monden gevoed worden, maar tegelijk moet ook aan het voortbestaan van onze planeet gedacht worden. Precisielandbouw, genetische verbeteringen, duurzame gewasbescherming en een betere zorg voor de bodem: volgens het Parlement gaan ze in de toekomst hand in hand.

De uitdagingen waar de landbouwsector voorstaat zijn bekend, maar over de manier waarop die uitdagingen moeten aangepakt worden bestaat niet altijd eensgezindheid. Het Europarlement keurde twee resoluties goed die zich uitspreken over hoe de toekomst van de Europese landbouw er uit zou kunnen zien. Het Parlement denkt daarbij onder meer aan meer genetische diversiteit, een duurzamer bodem-, water en nutriëntenbeheer, precisielandbouw en doorgedreven wetenschappelijk onderzoek.

Europarlementslid voor Open Vld Hilde Vautmans ziet in de twee aangenomen teksten “een teken van hoop” voor de landbouw van de eenentwintigste eeuw. “Het Europees Parlement heeft vandaag een sterk signaal gegeven door voor de rapporten van Jan Huitema en Anthea Mc Intyre te stemmen, waar proactief wordt nagedacht over de landbouw”, aldus Vautmans. “Een leefbare en duurzame landbouw die gebaseerd is op technologische vernieuwing, met onder meer het inzetten van satelliet, drones, big data en IT, nieuw onderzoek, ontwikkeling van vaardigheden en kennisoverdracht is de enige weg.”

Lees de aangenomen resoluties hier en hier.

Bron: Landbouwleven

terug naar overzicht