Nieuwsberichten

Strocon presenteert nieuwe installatie voor mestverwerking op bedrijfsniveau

31 mei 2016

 

Strocon presenteert nieuwe installatie voor mestverwerking op bedrijfsniveau.Er wordt ingezet op het verkrijgen van eindproducten met hoge concentraties. Het as heeft een fosfaatgehalte van ongeveer 33%. Het ammoniumnitraat bevat 170 kilo stikstof per ton. De kalimeststof bevat 22 kilo kali per ton product. De grootste eindstroom die ontstaat, namelijk 70%, is water dat op het oppervlakte water geloosd mag worden.

Strocon onderscheidt verschillende modules voor mestverwerking. De onderneming gebruikt een DFPunit om de mest in een dikke en dunne fractie te scheiden. Het rendement ten aanzien van de scheiding van fosfaat bedraagt 90%. De dikke fractie wordt gedroogd, voorbehandeld en verbrand voor energiewinning. De lucht word gereinigd door middel van een unit voor stikstofterugwinning. Energie die vrijkomt in de vorm van warmte wordt gebruikt om de mest te drogen. De dunne fractie wordt verwerkt door middel van microfiltratie, omgekeerde osmose en een ionenwisselaar. Het gehele concept dat bestaat uit 10 20-feet containers en een stikstofterugwinningsunit en kan op jaarbasis circa 25000 ton mest verwerken.

Bron: Strocon

 


terug naar overzicht