Nieuwsberichten

Pluimveehouder in Nederland wil vrije uitloop met zonnepanelen

28 april 2016

 

Een pluimveehouder uit het Gelderse De Glind bij Barneveld wil op een terrein van ruim 4,6 hectare rond zijn stallen zonnepanelen plaatsen. Daarmee verwacht hij jaarlijks meer dan twee keer zoveel elektriciteit te kunnen opwekken dan er in het Nederlandse dorp 'De Glind' per jaar verbruikt wordt. De komende weken moet duidelijk worden of zijn plan haalbaar is. Wanneer het plan op voldoende steun in het dorp kan rekenen wil de pluimveehouder een aanvraag indienen voor subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Met een SDE+ bijdrage over 15 jaar verwacht hij dat het plan financieel haalbaar zal zijn.

De pluimveehouder wil de velden met zonnepanelen tevens gebruiken als uitloop voor zijn kippen. Omdat de panelen schuin op poten staan van 75 centimeter tot bijna 2 meter hoog, blijft daaronder voldoende ruimte voor het pluimvee. De panelen, 4 meter breed en tot 100 meter lang, bieden tegelijkertijd bescherming voor de kippen tegen roofvogels. Ook zorgen de panelen voor een soort afdak dat beschutting geeft voor contact met overtrekkende watervogels die een risico vormen voor de insleep van dierziekten zoals vogelgriep.

Bron: AgriHolland

 


terug naar overzicht