Nieuwsberichten

Ethische aspecten van ‘robotisering’ van de samenleving

2 oktober 2016


Ons leven wordt hoe langer hoe meer beheerst door slimme, autonome robots. Daarom heeft het expertenpanel Science and Technology Options Assessment, kortweg STOA, zich op verzoek van de commissie Juridische zaken in het Europees Parlement, gebogen over een aantal ethische aspecten rond deze robotisering.


In de komende jaren zullen robots steeds meer deel uitmaken van ons dagelijks leven. Niet alleen op de openbare weg, maar ook op ons werk en in het huishouden kunnen deze robots voor heel wat voordelen zorgen. Een robot kan de taken veel efficiënter uitvoeren dan een mens, onze samenleving kan er duurzaamheidswinsten door boeken en het kan de economie een nieuwe impuls geven.

Invloed van robots in de landbouw    

Ook in de landbouwsector zorgen robots voor heel wat veranderingen. De impact op de werkgelegenheid is een effect waar goed moet worden over nagedacht. Enerzijds kunnen de moeilijk vindbare werkkrachten tijdens drukke seizoenen vervangen worden door robots, maar anderzijds gaan deze jobs voor laaggeschoolde arbeiders ook verloren.  Toch bieden de robots ook een aantal perspectieven voor hoog opgeleiden. Robots kunnen namelijk stuk gaan en dan is er een ingenieur nodig om deze te herstellen.

Daarnaast zullen robots vermoedelijk ook voor grote veranderingen kunnen zorgen in de stallen en op het veld. Door vele kleine robots in te zetten (in tegenstelling tot zware landbouwmachines) zal de landbouw milieuvriendelijker gemaakt kunnen worden en kan het probleem van bodemverdichting aangepakt worden.

Uiteraard zijn ook de toepassingen van de precisielandbouw een aspect die tot de verbeelding spreken. Drones en sensoren kunnen niet alleen de plantengezondheid in kaart brengen, maar onder andere ook het verbruik van meststoffen beheersen en de voedselveiligheid waarborgen.

Niet alleen rozegeur en maneschijn

Robots mogen in de landbouwsector dan wel vele deugden toegeschreven worden, toch dient ook rekening gehouden worden met een aantal ethische en juridische vragen. Wat als de autonoom werkende robot namelijk een gewas vernielt, de gezondheid van een dier schaadt of in het ergste geval een mens verwondt? Wie zal dan aansprakelijk gesteld worden?

Daarnaast lijkt het ook geweldig dat de koelkasten een seintje geven als een bepaald product bijna op is, maar is dat geen inbreuk op onze privacy?

Algemeen wordt gesteld dat robots een positieve impact zullen hebben, maar met mogelijke negatieve effecten zal in de toekomst zeker ook rekening gehouden moeten worden.

Voor meer informatie omtrent de ethische aspecten van robotisering klik hier.  

Bron: Vilt 

terug naar overzicht