Nieuwsberichten

Vragen rond precisielandbouw in de Verenigde Staten

6 oktober 2016

In de Verenigde Staten is er veel aandacht voor precisielandbouw. Jonge bedrijfjes ontwikkelen in rap tempo drones, sensoren, robots en andere systemen voor de landbouw. Het totale investeringsbedrag in deze agrarische startups bedroeg vorig jaar 2,7 miljard dollar. Dat is vijfmaal meer dan in 2012. Maar het lijkt erop dat het aanbod aan technologie groter wordt dan de vraag en de jonge bedrijfjes niet in staat zijn om meerwaarde te bieden met hun futuristische producten.


Amerikaanse boeren zijn huiverig om iets nieuws te proberen. Bij veel producten en diensten worden zij gebonden aan dure contracten. De systemen sluiten niet aan bij de machines die ze al bezitten of met de software die ze al gebruiken. Aaron Magenheim, directeur van investeerder en consultancybureau AgTech Insight, is van mening dat boeren meer interesse hebben in simpele technieken zoals verbeterde beregeningsmogelijkheden, apps die als digitaal dagboek dienen en machines volgen, maar ook software die helpt bij het detecteren van ziekten. 

Veel Amerikaanse bedrijven noemen de talloze innovatieve technieken dan ook onpraktisch. Maar ondanks de negatieve tendens zegt toch driekwart van de Amerikaanse boeren in de komende 3 jaar in precisielandbouw te willen investeren. Er is dus wel degelijk ruimte voor startups en nieuwe technieken.

Zie voor meer informatie de site van Boerenbusiness.

bron: Boerenbusiness 

terug naar overzicht