Nieuwsberichten

Innovatie: sensorgestuurde drijfmestgift

10 juni 2014

 

Verschillende fabrikanten beweren dat men door het gebruik van NIR-technologie veel efficiënter met dierlijke mest kan gaan bemesten en bijgevolg het gebruik van kunstmest sterk kan reduceren of eventueel zelfs overbodig maken.

De gebruikte technologie omvat enerzijds NIR-sensoren die de samenstelling van de drijfmest bepalen en anderzijds kan men de gewenste afgifte pleksgewijs instellen. Op basis hiervan wordt de de pomp van de drijfmesttank en/of de snelheid van de tractor aangestuurd. In combinatie met het gebruik van GPS-technologie kan men exact weten wat de afgegeven hoeveelheid nutriënten was op een bepaalde plaats.
Door gebruik van deze technologie kan men zeer specifiek, afhankelijk van de nutriëntenbehoeften gaan bemesten.

Voorlopig moet de technologie nog op punt gezet worden, maar dit klinkt alvast veel belovend:

  • gezien men de samenstelling van drijfmest kent, kan er bespaard worden op kunstmest;
  • eventuele mogelijkheid tot herziening van de maximum toedieningsgrens van 170 kg N per hectare uit dierlijke mest die momenteel geldt;
  • voordelen op vlak van werking voor landbouwers, loonwerkers en Mestbank.

Bron : Vilt nieuwsbrief

terug naar overzicht