Nieuwsberichten

Mestoverschotten als basis voor papier, plastic of textiel

10 oktober 2016

Het Nederlandse BioArtLAb ontwikkelde een techniek om de mestoverschotten in de landbouwsector te reduceren. Rundermest bevat namelijk grasvezels die bruikbaar zijn voor het spinnen van draden. Hierdoor kan niet alleen papier, maar ook plastic of textiel vervaardigd worden door enkele eenvoudige processen te  doorlopen.


Dankzij een ontmoeting tussen landbouworganisatie LTO en het Nederlandse BioArtLab werd de problematiek van mestoverschotten in de landbouwsector aangehaald. Uit nader onderzoek naar rundermest bleek dat er heel wat mogelijkheden zijn om mest niet langer als afval te zien, maar als grondstof voor textiel, papier of bioplastic. De techniek die BioArtLab ontwikkelde, maakt het mogelijk om een deel van de nutriëntenoverschot weg te werken en tegelijkertijd een meerwaardeproduct te creëren.  

Melkveehouders kunnen in de mest dunne en dikke fractie scheiden, waardoor van deze vezels draad gesponnen kan worden die gebruikt kan worden voor textieltoepassingen, isolatiemateriaal, maar ook verpakkingsmateriaal.

Voor meer informatie ga naar BioArtLab.

 

Bron: AgriHolland

terug naar overzicht