Nieuwsberichten

Onderzoek naar zwerm-robotica in de landbouwsector

14 oktober 2016


Van 14 tot en met 16 oktober vindt in Rome de Maker Faire plaats, een grootse beurs omtrent uitvindingen, creativiteit en vindingrijkheid. Tijdens deze beurs zal het onderzoeksproject SAGA, Swarm Robotics for Agricultural Applications worden gepresenteerd. Dit SAGA project moet nagaan wat de mogelijkheid is van zwerm-robotica drones en hoe deze effectief toegepast kunnen worden in de landbouwsector. 

Het onderzoeksproject SAGA stelt dat drones die dankzij ‘zwerm-robotica’ met elkaar samenwerken, boeren kunnen helpen om een veld te monitoren en de aanwezigheid van onkruid tussen gewassen in kaart te brengen. Daarnaast zouden de drones elkaar kunnen aantrekken binnen onkruidrijke gebieden, waardoor alleen deze percelen aan een grondige inspectie worden onderworpen. Deze techniek van onderling samenwerken is gebaseerd op het gedrag van zwermen bijen: ze gaan gericht op zoek naar voeding en zoeken de bloemenperken waar het meeste nectar aanwezig is. Op die manier kan onkruid doeltreffend worden bestreden en levert het een hogere productiviteit op.

Het project werd ontwikkeld door de samenwerking van verschillende organisaties. Het komende jaar zullen deze organisaties samen het eerste prototype op basis van zwermrobotica produceren en uittesten. 

 

Bron: AgriHolland

terug naar overzicht