Nieuwsberichten

Nieuwe toepassing voor een drone: biologische bestrijding

24 juli 2014

 

In Duitsland ziet men door het toenemende areaal snijmaïs ook een toename van de maïsstengelboorder.
Om deze organismen op biologische wijze te bestrijden kan men gebruik maken van de sluipwesp. Om de eitjes van de sluipwesp in het gewas te brengen test Agravis momenteel de mogelijkheden met een octocopter uit.

De Europese maïsboorder is een nachtvlinder, die eitjes afzet op verschillende waardplanten waaronder aardappelen, suikerbieten en maïs. Het de rups van dit organisme dat de schade aan de gewassen veroorzaakt. Door de schade zijn de planten eveneens gevoeliger voor secundaire infecties.

Drone: Geocopter X8000

Dat de sluipwesp een natuurlijke vijand is van de maïsstengelboorder was reeds gekend, maar om de eitjes uit te zetten maakte men vaak gebruik van een portaaltrekker. Momenteel bekijkt men in St. Mauritz (D) of het mogelijk is om de eitjes te verspreiden met behulp van een octocopter. Door het gerbuik van deze drone moet er niet meer door/over het gewas gereden worden, hierdoor vermijdt men gewasschade. Bovendien zouden de eitjes nauwkeuriger aangebracht kunnen worden op de planten. De drone werd uitgerust met een bakje waarin eitjes zich bevinden.

 

Bron : Boerenbusiness.nl

terug naar overzicht