Nieuwsberichten

Belgische aardappelproductie versterken via innovatief instrument iPot

20 augustus 2014

 

De aardappelsector wil een duurzame groei van de productie in ons land verder verzekeren door het inzetten van een innovatief instrument dat beschikbare data m.b.t. productiefactoren verzameld vanop de grond, vanuit de lucht en vanuit de ruimte wil integreren.

iPot is een project met zowel partners uit de aardappelhandel en –verwerking (Belgapom) als onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRA-w en Ulg), gefinancierd door Belspo, waarbij men alle beschikbare data d.w.z. waarnemingen vanop de grond, vanuit de lucht (drônes) en vanuit de ruimte (satelliet), wil samenbrengen in een instrument dat de opbrengst van de Belgische aardappelteelt substantieel kan verhogen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de technieken van de precisielandbouw.

Informatie van diverse bronnen wordt gecombineerd: weersgegevens, bodemkaarten, veldwaarnemingen, luchtbeelden en satellietbeelden om zo zicht te krijgen op de gewastoestand tot op perceelsniveau. Op die manier krijgt men bijvoorbeeld zicht op de opkomst van het gewas, kan men de groei-evolutie volgen en een raming van loofdodingstijdstip alsook oogstperiode inschatten. Bovendien laat het toe om een opbrengstvoorspelling te maken wat voor de verwerkende industrie heel belangrijke informatie is. Tijdens het groeiseizoen is continue opvolging mogelijk en weet men op welk perceel er ziektedruk heerst en men eerst moet ingrijpen. Dit zijn belangrijke waarnemingen die mede de kwaliteit van het eindproduct bepalen, iets waar de verwerkende industrie heel veel belang aan hecht.

Het project ging deze zomer van start en loopt af na 3 jaar waarbij men een webgebaseerd geo-informatieplatform operationeel wil hebben dat als toepassing gecommercialiseerd zal worden.

Bron : eigen verslaggeving.

 

 

 

 

terug naar overzicht