Nieuwsberichten

Vedows emissie-arm stalsysteem scheidt mest en urine

11 april 2013

 

Deze recent aan de lijst toegevoegde emissie-arme techniek werd ontwikkeld door Geert Vermeulen (Vermeulen Construct N.V. - Ieper) en dit voorjaar voor het eerst verwezenlijkt in de praktijk. Het direct gescheiden houden van mest en urine biedt heel wat mogelijkheden, zowel op vlak van emissies als op vlak van verdere mestverwerking en –valorisatie.
De nieuwe stal van de familie D’Hondt – Donckele waarin de techniek werd toegepast stelde zijn deuren open in april. De stal biedt plaats aan 3.800 vleesvarkens en 1.200 biggen. De gerealiseerde techniek, in de BBT-lijst gecatalogeerd onder V 4.8., reduceert de ammoniak- en geuremissie door het gescheiden afvoeren van mest en urine d.m.v. een mest- en giergoot met mestschraper. De lage ammoniak-
uitstoot is het resultaat van een primaire mestscheiding in de mestgoot. Primair, want dit systeem biedt ook kansen naar mestverwerking en -vergisting toe. De urine kan aangewend worden als fosfaatarme N-meststof; de vaste mest kan direct verwerkt worden, al dan niet na vergisting. Intussen zijn een vijftal stallen op basis van dit principe in aanbouw.
Bron : varkensbedrijf - april 2013.

terug naar overzicht