Nieuwsberichten

Nieuwe textielweefsels maken zieweerteelt op grotere schaal mogelijk

18 september 2014

 

In het Europese onderzoeksproject AT~SEA voerde men onderzoek naar nieuwe textielweefsels voor grootschalige zeewierteelt. Hiervoor werd recentelijk een nieuwe teelttechniek ontwikkeld. De techniek baseert zich op een innovatief textielweefsel en maakt een makkelijke en gemechaniseerde teelt mogelijk. Volgens de partners in dit project biedt zeewier enorm veel mogelijkheden en voordelen.

Zeven Europese bedrijven, waaronder het Belgische Sioen Industries, en vier onderzoekscentra werkten samen aan het Europese onderzoeksproject AT~SEA. Het project had zo'n 3,4 miljoen euro aan EU-subsidies ter beschikking. Men heeft dan ook geïnvesteerd in onderzoek naar een nieuwe teeltmethodiek voor dit gewas. Zeewier bleek namelijk moeilijk om op grote schaal te oogsten. Met de nieuwe teelttechniek, die gebaseerd is op innovatieve textielweefsels, slaagt men er in drie- tot vijfmaal de opbrengst van de traditionele zeewierteelt te behalen. Het gaat om zo'n 16kg nat zeewier per vierkante meter. Men is optimistisch en beweert dat 20-25 kg/m² haalbaar moet zijn.
Bovendien is deze teelttechniek eenvoudig en mechaniseerbaar. Met deze nieuwe methode wil men een commercieel kweekbedrijf van twee à drie hectare opstarten, met dergelijke oppervlakte kan men voldoende produceren voor industriële verwerking.

 

Logo At Sea

 

Er zijn verschillende redenen waarom men onderzoek naar zeewier voert. Het gewas heeft reeds een plaats veroverd op de Aziatische menukaarten. Daarnaast worden er op dit moment reeds bepaalde stoffen uit het zeewier gehaald die in de voedingsindustrie gebruikt worden als bindmiddel of emulgator. Maar ook hoogwaardige vetten en eiwitten, anti-oxidanten, vitaminen en mineralen kunnen uit het gewas geëxtraheerd worden. Hierdoor krijgt het gewas eventueel toepassingsmogelijkheden in diervoeders. Daarnaast zijn er mogelijkheden bij de productie van biobrandstoffen en andere biochemicaliën.

Grootschalige zeewierteelt zou bovendien een steentje kunnen bijdragen aan het ecosysteem van de oceanen. Het gewas heeft namelijk CO2 nodig en is in staat om afvalnutriënten om te zetten. Daarnaast claimt men dat het gewas een habitat voor vis en schelpdieren kan zijn, al zal dit afhangen van de gebruikte teeltfrequentie, moment van oogsten enz.

 

Zeewiermat

Bron : AT~SEA / VILT

terug naar overzicht