Nieuwsberichten

Nieuwe financiële ondersteuning voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw

21 december 2016

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) maakt 7,7 miljoen euro vrij voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. Hiermee willen ze vernieuwende ideeën in de sector een duwtje in de rug geven.

Innovaties in de land- en tuinbouw zijn dé sleutel voor een groeiende sector. Er bestaat dan ook een specifiek instrument om via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) innovaties in de land- en tuinbouwsector te faciliteren. Het is de bedoeling om via dat instrument de land- en tuinbouwers een duw in de rug te geven en de ontwikkeling van nieuwe ideeën aan te moedigen.  

Nieuwe oproep gelanceerd

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege lanceerde een nieuwe oproep voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw die kunnen rekenen op financiële ondersteuning van VLIF. Deze financiële ondersteuning komt er naast de reguliere VLIF-steun waar land- en tuinbouwers reeds op kunnen rekenen. In totaal wordt 7,7 miljoen euro aan projectsteun verdeeld. Daarvan gaat tweemaal 3 miljoen euro naar de groente- en fruitsector enerzijds en de veehouderij anderzijds. De overblijvende 1,7 miljoen euro staat open voor alle sectoren.

Concreet kunnen land- en tuinbouwers een aanvraag doen voor deze projectsteun. Die aanvraag verloopt via een procedure waaraan andere voorwaarden zijn verbonden dan bij de normale VLIF-procedure.  Zo is het geen voorwaarde dat de innovatie volledig klaar is voor commercialisering, maar kan de innovatie zich nog in het praktijkonderzoek bevinden.

Bron: Vilt 

terug naar overzicht