Nieuwsberichten

Toelevering als eerste schakel van de voedingsketen in het nieuwe Landbouwrapport

23 december 2016

Landbouw wordt de eerste schakel van de voedselketen genoemd maar om te kunnen produceren is de primaire sector afhankelijk van inputs. De ‘toelevering’ is de sector die zich bezighoudt met de productie van en handel in deze inputs. Het nieuwe Landbouwrapport onderscheidt vier belangrijke subsectoren: veevoeders, landbouwmachines, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en, tot slot, zaaigoed. De tewerkstelling in deze sectoren is niet te versmaden: 3.645 jobs bij mengvoederfabrikanten, 2.400 jobs in de agrochemie, 3.850 jobs bij fabrikanten van landbouwuitrusting en 425 werknemers bij de 30 bedrijven die de Belgische zaadsector uitmaken.

De 'toelevering'

Landbouw is niet de eerste schakel van de voedselketen. De toelevering wordt vaak vergeten, behalve in het nieuwe Landbouwrapport. Het naslagwerk van het Departement Landbouw en Visserij brengt de toelevering structureel en economisch in kaart. Zo komen we te weten dat de mengvoederindustrie in ons land meer dan zeven miljoen ton veevoeder produceert. Varkensvoeder is goed voor 55 procent van het totale productievolume. Sinds 2009 neemt de omzet van de Belgische mengvoederfabrikanten jaar na jaar sterk toe zodat er vier jaar later een totale omzetstijging met 46 procent gerapporteerd werd. Een minder jaar was 2014, toen daalde de omzet met negen procent. De tewerkstelling in de sector groeit, en was twee jaar geleden goed voor 3.645 jobs.

Uitrustingssector

Nog een iets grotere werkgever (3.850 jobs in 2015) is de zogenaamde ‘uitrustingssector’, waarmee de auteurs van het Landbouwrapport de fabrikanten bedoelen van tractoren en landbouwmachines, veeteeltuitrusting en stallenbouw. Het gaat om een 30-tal grote ondernemingen en vele kmo’s die gespecialiseerd zijn in specifieke producten zoals ploegen of spuitmachines. Samen realiseren zij een omzet van anderhalf miljard euro.

Zaadsector

De zaadsector telt eveneens 30 bedrijven. Ongeveer de helft daarvan maakt deel uit van een internationale onderneming. De anderen zijn lokaal verankerde bedrijven. Er is de laatste jaren een duidelijke tendens waar te nemen waarbij multinationals belangrijker worden op de Belgische zadenmarkt. Het is een sector in beweging want er lopen momenteel vrij grote investeringen in ons land. Er zijn het afgelopen decennium twee nieuwe fabrieken gebouwd voor de verwerking van zaaigraan, en één is totaal vernieuwd. Qua tewerkstelling (425 werknemers) en omzet (137 miljoen euro in 2015) is dit de kleinste subsector.


Bron: Vilt

terug naar overzicht