Nieuwsberichten

'Internet of Things' op de boerderij

3 februari 2017

Op Europese landbouwbedrijven verschijnen steeds meer digitale machines en sensoren, maar die werken al te vaak nog geïsoleerd van elkaar. ‘Internet of Things’ (IoT*) kan daar verandering in brengen. Grote en kleine projecten waarin Vlaamse kmo’s en onderzoeksinstellingen actief zijn, leveren een bijdrage aan het ‘Internet of Things’ op de boerderij. “Om nieuwe meerwaarde te creëren, zijn grotere netwerken en data-uitwisselingen tussen die verschillende slimme netwerken aan de orde”, zo klinkt het. Zo niet, dreigt deze 4de industriële revolutie misschien aan de land- en tuinbouw voorbij te gaan. Deze vraag is ook het onderwerp van een studiedag op 8 februari.

Digitale technologie is niet meer weg te denken op een modern landbouwbedrijf. Maar al die hoogtechnologische toepassingen opereren nog te vaak op een eiland. Netwerken en data-uitwisselingen bieden nochtans heel wat kansen om nieuwe meerwaarde te creëren. De laaghangende vruchten zijn beschikbare technologieën die al bestaan in andere sectoren en die aangepast kunnen worden aan de behoeften van de toekomstige boerderijen en voedselverwerkers.

Smarter Farming Event 2016

Één van de doelen van het recente B2B-event Smarter Farming in november vorig jaar was net die bedrijven die reeds een succesvolle technologie buiten de agrarische sector realiseerden in contact te brengen met constructeurs en toeleveranciers van de agrarische sector. De aanwezige bedrijven en hun producten kan je hier vinden.

Grote Europese projecten...

Een nieuw groot Europees project, Internet of Food and Farm (IoF2020), is recent in het domein van ‘IoT’ start gegaan. In dit project wordt ingezet op 19 case studies of ‘use cases’ gegroepeerd in vijf domeinen: akkerbouw, groenten, fruit, vlees en zuivel. ILVO coördineert samen met Biosense (Servië) het belangrijke werkpakket dat alle ‘use cases’ omvat.

In één van deze ‘use cases’ zijn nog twee Belgische partners actief: Inagro en Sensolus. Zuivel en weidegang staan centraal in deze case. Momenteel bestaat er geen automatische monitoring van de hoeveelheid uren en dagen dat de koe echt buiten graast. Bestaande technologieën uit andere sectoren, zoals de StickNTrack van Sensolus, kunnen hier een oplossing voor bieden.

... tegenover kleine West-Vlaamse

Ook binnen het innovatienetwerk Agreon is recent een quick-winproject goedgekeurd dat gaat over ‘IoT’ op de boerderij. De Crodeon reporter, van de gelijknamige West-Vlaamse kmo Crodeon, zal ingezet worden binnen diverse landbouwtoepassingen. Het toestel kan op een machine, gebouw of werktuig geplaatst worden, en is voorzien van allerhande sensoren (temperatuur, geluid, afstand, locatie...) die de status capteren. In de landbouw zijn tal van initiatieven te bedenken waar de Reporter een interessant voordeel kan opleveren: vaak is tijdsbesparing een belangrijke factor, maar in veel gevallen kan de oplossing ook ongevallen of materiële schade voorkomen.

Bron: Vilt en eigen verslaggeving


Het ‘Internet of Things’ wijst op het gebeuren dat vandaag en in de toekomst niet alleen mensen, maar ook alledaagse objecten of ‘dingen’ met het internet verbonden zullen zijn en met elkaar zullen communiceren.

terug naar overzicht