Nieuwsberichten

Computermodel helpt bij een vroege voorspelling van mycotoxines in graan

11 april 2017

 

Een Europese partnerschap, waaronder Wageningen Universiteit, is een elektronische toolbox aan het ontwikkelen dat gebruikt kan worden om in een vroeg stadium een mycotoxine contaminatie in graan te voorspellen. 

Toegenomen contaminatie met mycotoxines

Door de klimaatverandering zal er hoogstwaarschijnlijk een stijging optreden van de contaminatie van granen met mycotoxines. Een vroege voorspelling van een contaminatie met deze schimmel kan landbouwers helpen om een doeltreffende beslissing te nemen bij bepaalde keuzes zoals het gebruik van bepaalde fungiciden en het beste oogstmoment. Het kan het risico op oogstverlies reduceren en contaminatie van voeder en voedsel met mycotoxines helpen voorkomen. 

Aangepast advies

De toolbox fungeert als een interactieve, internet gebaseerde tool, die het mogelijk maakt om optimale beslissingen te maken betreffende het mycotoxine management, inclusief preventie, behandeling en monitoring in Europese voedsel en voeder ketens. De toolbox kan gebruikt worden door verschillende actoren in de keten, gaande van landbouwers, maalderijen, verwerkers, over voeder-/voedselproducenten tot overheden. Het voorziet de gebruikers met informatie, tools en richtlijnen betreffende acties die genomen kunnen worden om contaminatie te reduceren. 

 

Meer informatie op www.mytoolbox.eu

terug naar overzicht