Nieuwsberichten

Project met 5000 zonnepanelen om groene elektriciteit om te zetten in waterstof

14 april 2017

 

In Nederland is het proefproject HyStock van start gegaan, met als doel het bouwen van een power-to-gas installatie. De Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy willen bij Aardgasbuffer Zuidwending in de provincie Groningen met circa 5000 zonnepanelen elektriciteit omzetten in waterstof. De locatie is ideaal omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst waterstof op te slaan in de speciaal voor gasopslag gemaakte zoutcarvernes.  

Hiermee willen de initiatiefnemers, Energystock en New Energy, de markt voor groene waterstof verder ontwikkelen. De definitieve besluitvorming over de power-to-gas installatie valt deze zomer. 

EnergyStock en Gasunie New Energy voorzien voor de aardgasbuffer bij Zuidwending een grote rol in een duurzame energievoorziening. Duurzame elektriciteit is moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Henk Abbing, directeur EnergyStock: “Er is nog geen betaalbare accu uitgevonden die duurzame elektra op grote schaal kan opslaan. Maar in de vorm van waterstof kun je wel duurzame energie bewaren. Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom zijn ze weer te scheiden.”

Gasunie New Energy ziet de omzetting van power-to-gas als een veelbelovende technologie waarin gasinfrastructuur een verbindende rol kan spelen. Zij menen dat groene waterstof in de toekomst een belangrijke schone brandstof wordt in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit en vervoer, industrie en elektriciteitslevering.

Energie van de zon omzetten naar waterstof

EnergyStock wil, als eigenaar van de aardgasbuffer, haar energiegebruik verminderen en vergroenen. Eén van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op haar terrein.

“Daarbij ontstond het idee om een deel van de overgebleven ruimte te gebruiken voor een power-to-gas installatie. Er zijn in Nederland nu nog maar weinig initiatieven waarbij groene stroom wordt omgezet in waterstof," aldus Abbing.

"We willen ervaring opdoen met het potentieel en de technologische uitdagingen en de mogelijkheden voor het opschalen in de toekomst. Noord-Nederland heeft de ambitie om een waterstofeconomie te worden.

"EnergyStock heeft opslagruimte, we zijn aangesloten op het hoogspanningelektriciteitsnet en hoofdgastransportnet, we hebben kennis van opslag en willen onze verantwoordelijkheid nemen om een goede bijdrage te leveren aan de energietransitie," stelt Abbing.

De zonnepanelen worden geplaatst op de aarden wallen rondom de installatie. Ook worden de parkeerplaatsen van de installatie voorzien van een zonnedak. Eén megawatt van het opgewekte vermogen wordt omgezet in waterstof.

Daarvoor worden drie containers binnen de hekken van de installatie geplaatst: de eerste bevat de elektrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica en de derde een compressor die vervolgens de opslagcilinders vult met waterstof.

De opslagcilinders zijn mobiel en kunnen vervoerd worden naar afnemers in de mobiliteit en industrie.


Bron: Engineeringnet


terug naar overzicht