Nieuwsberichten

Sensoren helpen om zieke varkens sneller op te sporen

10 mei 2017

 

Varkenshouders zullen over een aantal jaren zieke dieren al kunnen identificeren voordat klinische symptomen zichtbaar zijn. Dat is de verwachting van Jürgen Vangeyte, wetenschappelijk directeur agrarische productie bij het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Het ILVO deed onderzoek naar het eet- en drinkgedrag van varkens in relatie tot de diergezondheid. Daartoe rustten zij de voerbak en de drinkplaats uit met een antenne die de varkens individueel registreert aande hand van een chip in het oornummer. Uit de analyse van de data blijkt dat zieke dieren voordat ze klinische symptomen vertonen al minder eten en drinken.  

De dierverzorgers kregen automatisch een melding wanneer het aantal bezoeken om te eten en te drinken afweek van de normale frequentie van het individuele varken. Op die manier konden zieke dieren al worden gesignaleerd en behandeld, nog voordat de klinische symptomen werden waargenomen. na een behandeling reageerden varkens door weer frequenter de eet- en drinkplek te bezoeken. Uit de analyse blijkt wel dat het 'normale' niveau voor elk individueel dier verschilt. Via sensordata is dat inzichtelijk te maken. 

Bron: AgriHolland

terug naar overzicht