Nieuwsberichten

Topkennis in West-Vlaanderen voor kmo’s uit machinebouw- en mechatronicasector

2 juni 2017

 

Twee jaar na de opening van het Sirris-applicatielab in Kortrijk, is ook de uitwerking van de R&D-pijler rond de onderzoeksinfrastructuur die vanuit de KU Leuven in Brugge wordt opgezet, gestart. Hiermee is het Machinebouw- en Mechatronicacentrum, gesteund door de sector, de kmo’s en alle kennisinstellingen klaar om deze industriële cluster op een nog hoger niveau te tillen.

West-Vlaanderen is de bakermat van de Vlaamse industrie en al zeker in de sector van de machinebouw en mechatronica. Met iets minder dan een kwart van de tewerkstelling in de metaalverwerkende sector en zelfs veertig procent van de Vlaamse tewerkstelling in mechatronica is deze cluster heel belangrijk voor West-Vlaanderen. Een duurzame toekomst bieden aan een kleine 30.000 arbeidsplaatsen in West-Vlaanderen is geen kleine uitdaging. De POM West-Vlaanderen wil haar steentje daarin bijdragen met de Fabriek voor de Toekomst Machinebouw en Mechatronica: een hecht partnerschap tussen overheid, kennisinstellingen en de bedrijfswereld met allen eenzelfde doel voor ogen, namelijk de industriële cluster ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling. Jos Pinte, voormalig algemeen directeur van Sirris, werd aangetrokken om deze Fabriek voor de Toekomst op de rails te zetten. 

Sectorgedreven

Jos Pinte begon met een rondvraag in de sector. Versterking van de technologische ondersteuning was een systematisch terugkerende vraag. “Onze regio staat voor veertig procent van de tewerkstelling in de mechatronica, terwijl we amper tien procent van het onderzoek en technologische dienstverlening vertegenwoordigen”, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. “In dezelfde lijn was er een andere expliciete én gezamenlijke vraag, gedragen door de grootste bedrijven in de sector, namelijk deze naar toponderzoek in het domein van industrie 4.0.”


Het competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica West-Vlaanderen komt dus tegemoet aan een reële, acute vraag. "De focus van de Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica is niet alleen het maken van de sprong naar industrie 4.0, maar onze ondernemingen ook de kansen aan te reiken er meteen in uit te blinken”, verduidelijkt Jean de Bethune de ambities. “Voor de industrie is het inderdaad belangrijk om te investeren in de nieuwste technologieën en concepten binnen de kennis- en maakindustrie. Dat is een essentiële voorwaarde om ook in de toekomst een sterke positie in te nemen, ook mondiaal, in de nieuwe sterk ‘technology driven’ economie”, bevestigt Herman Derache, algemeen directeur van Sirris. “Als kenniscentrum voor de technologische industrie, mogen en willen we niet ontbreken in dit verhaal.”

Open innovatie

Recent werd het GTI-project Machinebouw en Mechatronica centrum West-Vlaanderen, een initiatief van promotor Sirris en copromotoren KU Leuven, UGent, Howest, de POM West-Vlaanderen en TUA West , goedgekeurd. Met dit project kan het M&M centrum eindelijk ten volle worden gerealiseerd. "We kunnen nu volop werk maken van een reëel open innovatieplatform, waar in overleg en samenwerking met de industrie nieuwe technologieën voor de mechatronica en productiesector worden onderzocht, ontwikkeld en gedemonstreerd”, vertelt Herman Derache, algemeen directeur van Sirris.


In West-Vlaanderen is de vestiging van CNH Industrial in Zedelgem al een toonaangevend voorbeeld hoe de kruisbestuiving tussen kennisinstelling en onderneming tot innovatieve high tech kan leiden. CNH Industrial produceert drie types landbouwmachines en herbergt eveneens in nauwe samenwerking met de KU Leuven het R&D-centrum dat onderzoek voert naar de optimalisering van de machines, die wereldwijd geproduceerd worden. "Het GTI-project maakt het mogelijk dat alle kmo’s uit West-Vlaanderen kennisontwikkeling in kader van Industrie 4.0. binnen handbereik hebben, alsook onze topbedrijven verder op hoog niveau verder kunnen bloeien”, zegt Jean de Bethune. "Het unieke aan dit project is dat de kennisspeler Sirris, KU Leuven, UGent en Howest de
krachten bundelen. Niet de herkomst van de kennis is belangrijk, wel het doel, namelijk onze ondernemingen.”

 

Bron: POM West-Vlaanderen

terug naar overzicht