Nieuwsberichten

Precisielandbouw als voorbeeld voor de samenleving: de precisie-economie

24 mei 2017

 

Precisie-technologie dringt met grote snelheid door op vele terreinen. Neem de landbouw. Maar precisie gaat ook afval opruimen en de economie een grote impuls geven, schrijven Alle Bruggink en Diederik van der Hoeven in hun nieuwe boek ‘More with Less, Welcome to the Precision Economy’. Met precisie-technologie maken bedrijven betere producten: beter in kwaliteit, met minder verspilling en afval, met minder milieuvervuiling en energiegebruik, kortom duurzamer. Maar er zijn ook dilemma’s, waarop de auteurs ingaan.

Precisietechnologieën

Precisie-technologie dringt met grote snelheid door in de landbouw. Bij precisielandbouw gebruiken de boeren zo weinig mogelijk kunstmest en bestrijdingsmiddelen, namelijk alleen wanneer dat echt nodig is. Zij houden voortdurend het gewas in de gaten: met satellieten, met drones of gewoon op de grond. Bovendien gebruiken ze liefst precisietechnieken, zoals roofmijten of sluipwespen, in plaats van gifstoffen. Precisielandbouw geeft hoge opbrengsten en weinig milieuschade; de basis voor het oplossen van wereld-voedselproblemen. Ook op vele andere terreinen zijn precisie-technologieën snel in ontwikkeling: energie (vooral zonne-energie), nieuwe bijzondere materialen (vaak uit groene grondstoffen), slimme zuinige constructies (bruggen, gereedschappen). Biotechnologen kunnen tegenwoordig tot op het niveau van moleculen precisie-ingrepen doen; de natuur leert hen hoe ze dat moeten doen. Op vele terreinen laat de levende natuur de route naar precisie zien. Precisie geeft economische winst én minder schade voor de omgeving, een match van economie en duurzaamheid. Precisie zal de wereld gaan veroveren, de auteurs geven vele voorbeelden.


  

Sterk verminderd waterverbruik in Nederlandse glastuinbouw


Sociale precisie

Precisie stelt wel voorwaarden. Precisie-technologieën vereisen inzet en toewijding bij de mensen die ermee omgaan. Waar mensen worden opgejaagd om producten te maken, kunnen bedrijven er niet de voordelen van plukken. En in de statistiek kan precisie lijken op economische achteruitgang: productie kan dalen door lager materiaal- en energiegebruik bij slimme ontwerpen; en door sociale veranderingen als het delen van auto’s. De auteurs behandelen ook de dilemma’s die hiermee samenhangen. Welkom in de precisie-economie!

More with Less, Welcome to the Precision Economy. Uitgave Biobased Press, Amsterdam. ISBN 978-90-822760-1-5.terug naar overzicht