Nieuwsberichten

10 innovaties voor emissiereductie fijn stof geselecteerd voor nader onderzoek

30 juni 2017

 

In Nederland is door een expertpanel van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij uit een lijst met 21 aanmeldingen 10 innovaties gekozen voor het terugdringen van fijnstof uit veehouderijstallen. Bij de selectie is vooral gekeken of de reducerende techniek toepasbaar is in bestaande stallen en of deze het stalklimaat verbetert. Ook is gekeken naar de kost per dierplaats en naar de toepasbaarheid in verschillende veehouderijsectoren.

Of alle 10 geselecteerde innovaties worden getest hangt af van definitieve toezegging voor subsidie door de gemeenten in de regio Food Valley, de provincie Gelderland en het ministerie van Economische Zaken. Voor de tests installeert de leverancier zijn techniek in een stal van een veehouderijbedrijf. Studenten van de Aeres onderwijsgroep zullen na de zomer starten met de emissiemetingen, onder supervisie van Wageningen UR. Het meetplan wordt van te voren met Technische adviescommissie van de Regeling ammoniak en veehouderij afgestemd, zodat de meetresultaten van de pilot ook benut kunnen worden voor een eventueel vervolgtraject voor opname in nationale regelgeving.

De 10 technieken die zijn geselecteerd:

  • Animal Live Plus Poultry - Sproeien van micro-organismen
  • Aquamar - UV-ionisatie techniek
  • FreshlightAgri - Negatieve ionisatie, eventueel in combinatie met verlichting
  • Granovi - Warmtewisselaar met fijnstoffilter, in combinatie met recirculatie
  • Inno+ / Big Dutchman - Droge stoffiltering, combinatie met recirculatie mogelijk
  • Jansen Poultry Equipment Scan-Air, Gasolec - Negatieve ionisatie
  • Optiklep / Serutech - Negatieve ionisatie (generator/prikkeldraad)
  • Smits Agro / VFA - Elektrostatische precipitatie, zelfreinigend, met interne recirculatie
  • Statiq Air - Positieve ionisatie
  • Veko ventilatie - Aangepaste droogfiltering, met interne recirculatie

Voor de eerste twee technieken wordt nog een vooronderzoek uitgevoerd, om meer kennis op te doen over het werkingsprincipe.


Bron: Agriholland


terug naar overzicht