Nieuwsberichten

Met drones is precieze bemesting van stikstof in aardappelteelt mogelijk

7 juli 2017

 

In het onderzoeksprogramma van Wageningen Plant Research 'Op Naar Precisielandbouw 2.0' heeft een groep aardappeltelers proefgedraaid met sensorwaarnemingen door drones. De beelden vanuit de drone tonen de teler precies op welke plekken in het perceel hij meer of juist minder bij moet bemesten met stikstof. Hierdoor kan stikstof efficiënter toegediend worden. 

Gefractioneerde bemesting

Gemiddeld geven Nederlandse aardappeltelers elk jaar ongeveer 250 kilogram stikstof per hectare. Dat gebeurt in één keer, net voor of net na het poten. Het punt is dat de weersomstandigheden in Nederland erg wisselvallig zijn. Daardoor gaat er het ene jaar veel meer stikstof verloren dan het andere jaar. Die 250 kilo toegediende stikstof kan dan veel te veel zijn en of juist veel te weinig. Het is beter om aan het begin van de teelt bijvoorbeeld twee derde van de gebruikelijke hoeveelheid stikstof te geven en halverwege het seizoen te bepalen welke aanvulling nodig is. Geavanceerde sensorwaarnemingen bieden daarbij uitkomst: De mate waarin een plant infrarood, rood en groen licht reflecteert, is afhankelijk van de hoeveelheid stikstof in de plant. Een plant met te weinig stikstof heeft kleine kleurverschillen vergeleken met een plant die ruim voorzien is van stikstof. Met moderne sensoren zijn die verschillen te meten.

Advies op maat 

De opnames die de drone van een perceel maakt, worden omgezet in een kaart. De teler krijgt die kaart gemaild en kan deze uploaden via een applicatie op Akkerweb die Wageningen Plant Research samen met Agrifirm heeft ontwikkeld. Met behulp van die software rolt er vervolgens een advies voor de teler uit: op welke plekken moet er nog veel of juist weinig extra te bemest worden en op welke plekken hoeft er niets gedaan te worden? De methode is geoptimaliseerd voor gebruik van de eBee-drone, maar ontwikkelaars van andere dronetypen kunnen hun sensorsystemen ook geschikt maken. De focus ligt nu nog op consumptie- en zetmeelaardappelen, maar uitbreiding van de methode voor stikstofmeting bij pootaardappelen lijkt een logische vervolgstap. De methode is ook geschikt te maken voor metingen bij andere gewassen, zoals bouwgerst en tarwe.

In de lucht en op het land

Niet alleen via sensoren op drones maar evengoed door installatie van sensoren op een spuitboom, kan er variabel bemest worden. Dit werd uitgevoerd in het quick-win project "gerichtere bespuiting en loofdoding door gebruik van sensoren en precisielandbouw". Meer info: agreon.be.


bron: AgriHollandterug naar overzicht