Nieuwsberichten

Agreon betrokken in goedgekeurde Operationele Groep

20 juli 2017

De biologische teelt van kleinfruit.

In de kleinfruitsector, en met uitbreiding in de pitfruit- en groentesector wil men verder inzetten op het afbouwen van het gebruik van chemische herbiciden. Methodieken zoals mechanische onkruidbeheersing (schoffelen, vegen,...) zijn niet bruikbaar in de kleinfruitsector wegens de oppervlakkig wortelende planten. Het gebruik van antiworteldoeken werkt wel goed, maar wordt op heden slechts op kleine schaal toegepast wegens de hoge arbeidsintensiteit van het systeem: het jaarlijks manueel uitrollen, vastleggen en oprollen van de doeken neemt teveel tijd in beslag.

Dit jaarlijks plaatsen en wegnemen van de doeken is noodzakelijk omdat voorafgaand aan plaatsing (in de periode april - mei) alle mulching (houtsnippers, compost, stalmest, organische/chemische mestkorrel) wordt aangebracht. De doeken worden op het einde van het seizoen (na de eerste vorstperiode eind oktober, begin november) ook weer weggenomen zodat ongedierte (zoals woelmuizen) geen onderkomen vinden onder de doeken en de bodem kans krijgt op herstel.

Automatisatie via machineconstructeur.

Dit project wil inzetten op het ontwikkelen van een machine die het plaatsen, vastleggen en oprollen van de doeken op de teeltruggen automatisch kan uitvoeren waardoor de kostprijs- en arbeidsefficiëntie van de teelten sterk kan verbeteren. Het ontwikkelen van dergelijke machine die aangepast is aan de inplanting, het gewas en de teelttechniek van een kleinfruitplantage vraagt kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende partners. Naast partners als PCfruit (St.-Truiden), PCG (Kruishoutem), PPK (Pamel), Bioforum,... zijn ook 4 kleinfruittelers betrokken. Geïnteresseerde machinebouwers zullen met hen in overleg kunnen treden en er zijn eveneens enkele bedrijfsbezoeken in binnen- en buitenland gepland om ervaringen in te winnen over wat reeds bestaat en welke optimalisaties nodig zijn. Het finale doel is om tegen het voorjaar van 2019 een prototype te ontwikkelen dat ingezet kan worden op de plantages - in eerste instantie bij de 4 betrokken kleinfruittelers. Een daaropvolgende demodag moet andere geïnteresseerden informeren en in contact brengen met de machinebouwer. 

De ontwikkeling van dergelijke innovatieve machine moet toelaten om het areaal biologische teelt van kleinfruit (waar gebruik van herbiciden verboden is) verder op te schalen. Aangezien de vraag naar kleinfruit sterk groeit, zowel vanuit de versmarkt als vanuit de verwerkende industrie, is dergelijke opschaling zeker gewenst.

terug naar overzicht