Nieuwsberichten

Precisielandbouw past minerale meststof als gegoten

28 september 2017

 

Op de site van EuroChem heeft BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse minerale meststoffenvereniging, zijn tiende verjaardag gevierd. Die plaats is niet toevallig: 50 jaar geleden rolden op deze voormalige BASF-site de eerste meststoffenkorrels van de band. Vandaag is het met 2,3 miljoen ton meststoffen per jaar de grootste productiesite van het land. De sector ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de evolutie naar een duurzame precisielandbouw.  

 

België speelt grote rol

Sinds de uitvinding van het Haber-Boschproces aan het begin van de vorige eeuw hebben minerale meststoffen een prominente plaats ingenomen in de bemestingsstrategie van land- en tuinbouwers. De zogenaamde NPK-producten (stikstof, fosfor en kalium) leveren essentiële nutriënten aan voor de groei en ontwikkeling van de plant. België speelt sinds iets voorbij halfweg vorige eeuw een opgemerkte rol in de Europese meststoffensector. In 1967 opende de voormalige BASF-productiesite de deuren, vandaag is het de grootste productiesite van het land en maakt ze deel uit van de grootste chemische cluster van Europa. Wereldwijd is enkel de chemische cluster rond het Amerikaanse Houston nog groter.


Uitstoot gehalveerd

Dat het belang van die cluster voor onze economie nauwelijks kan overschat worden, zette Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder van BASF, graag in de verf. “De chemische sector is goed voor een derde van de Belgische export en twee derde van de totale investeringen in onderzoek en ontwikkeling”, aldus De Geest. Die chemische sector is tegelijk ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de Belgische uitstoot van broeikasgassen. “Daar werken we aan”, aldus Filip Dejongh, bestuurder van de EuroChem-site. “Onze uitstoot is de voorbije tien jaar gehalveerd. Het is mede dankzij de inspanningen van de chemische sector dat ons land de Kyoto-klimaatdoelstellingen heeft gehaald.”


BELFertil als spreekbuis

Een sector die met andere woorden een positief verhaal wil brengen. Dat is ook deel van de missie van sectororganisatie BELFertil dat een lange voorgeschiedenis heeft, maar onder deze vorm zijn tiende verjaardag viert. “BELFertil wil de spreekbuis zijn voor een sector met een sterke lokale verankering die in een mondiale context opereert en investeert in oplossingen voor mondiale specifieke uitdagingen zoals het voedselvraagstuk en lokale problemen zoals nutriëntverliezen naar het leefmilieu”, zo klinkt het. “Excellentie in productie gecombineerd met een eindproduct dat optimaal aansluit bij de nutriëntenvraag, maakt van de minerale meststoffensector een essentieel en efficiënt onderdeel van de agro-voedingsketen en de nutriëntencyclus.”


BELFertil als aanspreekpunt
De organisatie telt tien leden, goed voor negen productievestigingen: Compo, SQM, Timac Agro, K+S, Rosier, ICL Fertilizers, Prayon, Yara, EuroChem Antwerpen en Lhoist. “Al 10 jaar lang vormt BELFertil het aanspreekpunt van het middenveld voor de minerale meststoffenindustrie”, aldus algemeen secretaris, Peter Jaeken. “Het is onze ambitie als BELFertil om positief en complementair aan andere nutriëntenleveranciers een antwoord te blijven bieden op uitdagingen die samenhangen met bodemvruchtbaarheid en voedselvoorziening, zonder daarbij de kwaliteit van de leefomgeving, zowel in de productie als de gebruiksfase, uit het oog te verliezen.”


Toekomst meststoffensector
Rekening houdend met de milieu-impact van onzorgvuldige bemestingspraktijken, de steeds strenger wordende Vlaamse mestwetgeving, de energie-intensiviteit van de meststoffensector, de urgentie van een doortastend klimaatbeleid, enzovoort, is de vraag welke plaats de meststoffensector voor zichzelf weggelegd ziet in de toekomst. “Zowel langs industriële zijde, maar anderzijds en vooral ook langs gebruikszijde is duurzaamheid voor ons een absolutie prioriteit”, zo klinkt het. “Op onze productievestigingen wordt zo energie-efficiënt en circulair mogelijk gewerkt.”


Evolutie landbouwer
Aan de gebruikerskant – de landbouwer dus – zet de sector in op een evolutie naar een dynamiek van specialiteiten en innovatieve producten. Producten die erop gericht zijn de juiste nutriënten op het juiste moment, in de juiste dosis op de juiste plaats te krijgen. “Op deze manier helpt de sector de landbouwer om de nutriëntengebruiksefficiëntie te verhogen, en de verliezen naar het milieu terug te dringen”, zo klinkt het.

 

Bron: www.vilt.be  
Beeld: EuroChem

terug naar overzicht