Nieuwsberichten

Hoe data uit de tractor en drones je opbrengst verhogen

19 oktober 2017


Precisielandbouwtechnologie staat niet stil, ook niet bij Case IH. Om te tonen dat hun technologie echt werkt, volgden ze een aardappelveld op PotatoEurope op en maken ze graag hun resultaten bekend. Hun motto op PotatoEurope dit jaar was dan ook treffend ‘de link tussen de landbouwer en de velddata’.


Landbouw in de 4.0 fase

Case IH wil als constructeur de landbouwer helpen aan de hand van een praktisch project in het kader van PotatoEurope. Dito mvat verschillende aspecten als het verzekeren van de voedselproductie, het streven naar duurzame landbouw en rekening houden met toenemende regelgeving. Verder heeft de landbouw te maken met een lagere beschikbaarheid van land en arbeid, wettelijke beperkingen omtrent chemicaliën en het feit dat het een seizoensgebonden productie is. Ook klimaatverandering is ondertussen van belang, en dat zal niet anders zijn in de toekomst. “We zijn al op weg naar landbouw in de 4.0 fase”, vertelt Marc Devriese, Business Director van Case IH Benelux. “Een onbemande tractor is vandaag niet meer ondenkbaar. We gaan meer en meer naar automatisering, verbeteren onze processen en de voedselketen en willen voldoen aan de nieuwe normgeving. Als het komt op velddata en het beheer ervan, komen we op ons project: we zullen aantonen dat we met Case IH en Steyr velddata kunnen bezorgen aan de landbouwer. Hierdoor kunnen we uiteindelijk correcter meststof toedienen zonder overlappen.”

 

Correctiesignaal op de GPS in Europa

RTK+ is de commerciele naam van het correctiesignaal. Het is een correctiesignaal op de GPS plaatsbepaling zodat die nauwkeuriger wordt: tot op ongeveer 1,5 cm. Het is een snelle en betrouwbare verbinding in heel Europa, en dat ook nog eens compatibel is met verschillende merken. Waarom kiezen voor RTK? Volgens Michaël Mathieu, RTK specialist EMEA, gaat het bij precisielandbouw erom dat je weet wat je doet en waar je dat doet. Met RTK kan dat met de hoogste nauwkeurigheid. Een goede RTK service is daarom de basis voor alle precisielandbouwtoepassingen: bij het meten, maar ook bij taken in het veld. Case IH biedt een volledige RTK dekking in de Benelux, maar ook in een groot deel van Europa zijn er 900 referentiestations beschikbaar voor de Case IH gebruikers. Bij uitbreiding, en dus bij volledige dekking, zal Case IH 1.100 referentiestations beheren. In Europa is Case IH in slechts een paar jaar tijd van enkele 100 gebruikers naar een aantal van ongeveer 5.500 gegaan. “We hebben wereldwijd het grootste RTK netwerk. 

 

Data halen uit je tractor

Tjörven Van de Velde, Marketing Manager Benelux, stond dan weer even stil bij het tractorgegeven. Want er kunnen al meer gegevens uit de tractor worden gehaald door middel van een geleidingssysteem dan enkel de positie. Via AFS mapping is het onder andere mogelijk om gegevens met betrekking tot wielslip, brandstofverbruik, motorbelasting, maar ook opbrengstdata in kaart te brengen. Het is dan mogelijk om taakkaarten aan te maken die de landbouwer toelaten producten zoals meststoffen op een optimale manier toe te passen. 

 

Van drone tot kant en klare informatie

Jannick Pelle, die het demoperceel opvolgde, vertelde dan weer wat meer over velddata door toepassing van drones en de verwerking in toepassingskaarten. Hij gaf te kennen dat Case IH en Precision Hawk een Gentlemen’s Agreement zijn aangegaan. Precision Hawk is één van de grootste spelers ter wereld en werken puur op drones en gegevensontwikkeling. Met de drone van Precision Hawk worden foto’s gemaakt die naar Amerika of Canada worden verstuurd en daar verwerkt. Daar worden de foto’s ‘aaneengeplakt’ tot één grote foto, die terug komt. Er wordt een algoritme op toegepast en uiteindelijk komt het resultaat bij de akkerbouwer die de dronevlucht aanvroeg. Deze worden dan geïnterpreteerd om teelttechnische ingrepen plaatsspecifiek aan te passen.
Case IH werkt met een Lancaster Mark 3 rev 5 (V). Die maakt zelf zijn vluchtplan en heeft hoge resolutie tot 1,6 cm/pixel. Het is een drone die stabiel is, ook in tegenwind. Het belangrijkste zijn echter de camera’s op de drone: één visuele en één multispectrale camera. De weerkaatsing van het zonlicht op het blad wordt opgevangen door de multispectrale camera. De straling geeft informatie over de status van het blad: gezond, gestrest of dood. Eventueel is het mogelijk om in de toekomst ziekten te herkennen.

Door toepassing van algoritmes is het mogelijk om veel informatie uit het veld te halen. Met algoritmes kan men onder andere foto’s aan elkaar plakken (orthomosaic), hoeveelheid/massa van de plant bepalen (ENDVI), stress/activiteit van de plant bepalen (GNDVI), bladbedekking van het perceel meten (canopy cover), aantal planten en bladoppervlak per rij berekenen (Plant Counting Tool) en het percentage onkruid binnen het perceel plaatsspecifiek bepalen (Weed Pressure Map). AFS mapping is hét programma voor Case IH om onder andere de dronebeelden en de bodemmonsters te verwerken, de taakkaarten te maken en tractorgegevens uit te lezen. Uiteindelijk komen de toepassingskaarten op een USB-stick die de landbouwer in het AFS 700-scherm (van Case IH) overbrengt. Op die manier kan hij plaatsspecifiek strooien, zaaien, spuiten,... De teeltbegeleider en -adviseur spelen hierbij ook een belangrijke rol.

 

Precisielandbouwproject

Case IH toont aan dat precisielandbouw wél werkt. Alle praktisch mogelijke handelingen worden uitgevoerd aan de hand van AFS techniek. Twee percelen werden aangewend voor deze techniek. Op het ene perceel werd aan conventionele landbouw gedaan, op het andere aan precisielandbouw. De basisbemesting blijft op de beide percelen wél gelijk. Voor het onderzoek werd gekozen voor 10 dronevluchten. “In praktijk zijn er dat slechts vier”, vertelt Jannick Pelle. In het kort hield de proef met precisielandbouw verschillende stappen in. Allereerst werd over de groenbemester gevlogen om basisinformatie te verkrijgen. Erna werd geploegd met de AFS pro 700, zodat men extra informatie kreeg met betrekking tot motorbelasting, verbruik en wielslip.
Met de informatie over de motorbelasting van de tractor en informatie van de drone is het mogelijk om variabel te poten. Hierbij werd in vergelijking met lichtere gronden, op zwaardere gronden een kortere pootafstand gebruikt. Gemiddeld lag de afstand op 30 cm. Vervolgens werden er vier dronevluchten gedaan om ENDVI kaarten te maken. Deze geven informatie van hoe het gewas opkomt. Op basis hiervan werd een eerste keer variabel bemest in juni. Na nog eens drie dronevluchten werd een tweede keer variabel bemest in juli. Door hierna te proefrooien kon men besluiten dat op een juiste bemestingstactiek werd ingezet. Ten slotte werd ook loofdoding variabel toegepast, in augustus, na de laatste drie dronevluchten na de tweede bemesting.

 

Veelbelovende resultaten

Over het algemeen is Case IH blij met de resultaten. Door het variabel planten werden minder planten per hectare gepoot in vergelijking met gangbare landbouw, maar de opbrengst bleek uiteindelijk 3,5 % hoger. Ook vond men 6,6 % meer knollen per plant. Men vond ook een iets lager onderwatergewicht. Ten slotte is ook de kwaliteit vermeldenswaardig: men vond 7,2 % meer opbrengst in knollen tussen de 50 en 70 mm.
En dat precisielandbouw oplevert staaf Case IH met cijfers per hectare. Ga je uit van 50 ton opbrengst met een prijs van 12 cent, dan zal die 3,5 % meer opbrengst bij precisielandbouw je 210 euro extra opleveren. Een dronevlucht kost je 15 euro/ha. Vier keer vliegen is voldoende: 1 voor de opkomst, 1 voor de eerste bemesting, 1 voor de tweede bemesting, 1 voor de loofdoding. Dus een kost van 60 euro. Uiteindelijk berekende Case IH een winst van 150 euro per hectare. Er wordt wel opgemerkt dat in de berekening loofdoding niet is meegenomen. “We hebben hiermee bewezen dat we resultaat kunnen boeken met precisielandbouw,” sluit Jannick Pelle af.

 

Bron: Landbouwleven.be

terug naar overzicht