Nieuwsberichten

Oordeelkundige irrigatie dankzij Internet of Things

14 november 2017

Door gebruik te maken van ‘Internet of Things’ is het mogelijk om het waterverbruik in de land- en tuinbouw te verminderen. Wanneer een reeks van bestaande data, zoals weersomstandigheden, weersvooruitzichten, huidige staat van het gewas, grondtemperatuur en bodemvochtigheid, worden gecombineerd via een rekenkundig model, dan kan een landbouwer een gefundeerde beslissing nemen over de nood aan extra irrigatie en de benodigde hoeveelheid water voor een gewas. Dat zeggen VIVES-studenten Sam Decoster en Wouter Vandewalle na een proefproject bij Inagro.

 

Wat is Internet of Things?

“Internet of Things is een term die gebruikt wordt wanneer er geen personen via het internet communiceren, maar wel zogenaamde ‘slimme objecten’. Dergelijke slimme objecten zijn toestellen die beschikken over sensoren en connectie kunnen maken met het internet. Hierdoor kunnen deze objecten hun omgeving waarnemen met sensoren en deze data versturen over het internet”, luidt het. Voor hun afstudeerscriptie wilden Decoster en Vandewalle een platform ontwikkelen dat de gegevens die het krijgt van toestellen kan opslaan of verwerken en doorsturen naar andere toestellen die hierop moeten reageren. In bepaalde omstandigheden moet dat platform ook beslissingen kunnen nemen zoals een alarmsignaal versturen wanneer er problemen optreden.

Slimmere landbouw

Ze kozen ervoor om zo’n platform te ontwikkelen dat landbouwers raad kan geven over irrigatie. Daarvoor konden ze rekenen op de hulp van het West-Vlaamse onderzoekscentrum Inagro. “Inagro heeft al een website die telers allerhande informatie geeft over hun percelen. Zo kunnen landbouwers bijvoorbeeld zien welke en hoeveel insecten er op hun perceel aanwezig zijn. Hierop wilden wij graag verder werken. Via een bestaande technologie kunnen we gegevens verzamelen van sensoren, weerstations en externe data. Deze data omvatten de weersomstandigheden, de vooruitzichten van het weer, de huidige staat van het gewas, de grondtemperatuur en de bodemvochtigheid”, legt Sam Decoster uit.


Verantwoord irrigeren

Dankzij die grote hoeveelheid data kan een machine berekenen en bepalen wanneer landbouwers al dan niet moeten irrigeren en in welke hoeveelheid, beweren de studenten. “Deze verantwoorde manier van irrigeren voorkomt onnodig waterverbruik. Deze slimmere landbouw is waar we naartoe moeten gaan als we zorg willen dragen voor het bruikbare water dat nu nog beschikbaar is”, besluiten Vandewalle en Decoster hun scriptie. 

 

Bron: www.vilt.be

terug naar overzicht