Nieuwsberichten

Terugblik op het AgroCleantech event

4 december 2017

Afgelopen vrijdag 1 december vond in Poperinge het 5de AgroCleantech event plaats. Dit event is een organisatie van Agreon en wil land- en tuinbouwers kennis laten maken met recent ontwikkelde innovaties toepasbaar in de brede land- en tuinbouwsector.

Een vijftigtal land- en tuinbouwers kwamen er kennismaken met de nieuwste machines, technieken, installaties,... ontwikkeld door bedrijven en kennisinstellingen. Hieronder kan je het volledige programma  en enkele presentaties van de voorgestelde innovaties terugvinden:

- Rantsoenberekeningsprogramma melkveehouderij voorgesteld door Agoplan

- Hoe varkens kweken op een economisch gezonde manier door Agriton (presentatie)

- Landbouwtoepassingen van Internet of Things door Crodeon Technologies (presentatie en live demo-opstelling)

- Automatisatie van insectenkweek door Hogeschool Vives - voor meer info verwijzen we graag naar de stakeholdersmeeting die zal plaatsvinden op 12 dec. te Inagro (presentatie)

- Één jaar windenergie op mijn landbouwbedrijf door landbouwer Johan Debruyne (Esen-Diksmuide) (presentatie)

- Ammoniakemissie- en broeikasgasreductie bij vleesvarkens & zeugen door Vermeulen Construct (presentatie en demo-opstelling)

- Warmtekrachtkoppelingen in de landbouw door CHeauD (presentatie en opstelling)

- Reinigingssysteem bij spuittoestellen en alarmsysteem bij blokkeren doppen door Aams-Salvarani (demo-opstelling)

- Automatische koolplantmachine ontwikkeld door Agriplant (demo-opstelling en filmpje)

Meer foto's kan je hier bekijken.

terug naar overzicht