Nieuwsberichten

Vlaanderen heeft grote interesse in precisielandbouw

22 februari 2018

57 procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers past zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar. In de akkerbouw, varkens- en pluimveesector en melkvee gaat het zelfs om meer dan twee op drie landbouwers. Dat blijkt uit een enquête waaraan ruim 500 bedrijfsleiders van het Landbouwmonitoringsnetwerk deelnamen. 


Wat is precisielandbouw?

Precisielandbouw is op het verzamelen van data (o.a. via gps, sensoren, etc.) die het de landbouwer mogelijk maken bepaalde bedrijfsbeslissingen via slimme software te ondersteunen. De link tussen data en softwarematige beslissingsondersteuning leggen lang niet alle landbouwers wanneer hen gevraagd wordt wat ze verstaan onder precisielandbouw. Dat heeft het Departement Landbouw en Visserij moeten vaststellen toen bij de deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk een steekproef werd gehouden naar aanleiding van het jaar van de data. Eén op de drie landbouwers stelt het inzetten van nieuwere technologieën, zoals krachtvoederautomaten en gps, eenvoudigweg gelijk met precisielandbouw. “Er heerst duidelijk begripsverwarring.”


Afhankelijk van bedrijfsomvang en bedrijfstype

Of een landbouwer precisielandbouw omarmt, hangt niet zozeer af van zijn leeftijd maar wel van de omvang van zijn bedrijf. Meer dan zes op de tien landbouwbedrijven met een standaardoutput van minstens 250.000 euro gebruiken naar eigen zeggen precisielandbouwtechnieken of zijn dat van plan. Bij de categorie met een output lager dan 150.000 euro, is dat maar vier op de tien. De helft van de niet-gebruikers van precisielandbouw vindt dat de onderneming te klein is om te investeren in precisielandbouw.

Ook het bedrijfstype is een bepalende factor bij de toepassing van precisielandbouw. Drie gespecialiseerde subsectoren steken erboven uit: akkerbouw, intensieve veehouderij (varkens en pluimvee) en melkvee.


Welke technieken worden toegepast?

Landbouwers doen vooral een beroep op gps in de plantaardige productie en op opbrengstregistratie in de dierlijke productie. Informatiemanagement ontbreekt daarbij vandaag veelal, maar neemt toe in de toekomst. Geavanceerdere technieken zoals variabel zaaien/planten, bodemscanners, beelden gemaakt met drones en precisie-mechanisch wieden, worden volgens de landbouwers meer ingezet door de loonwerker.

Welke technieken worden toegepast? Bij meer dan één op de drie plantaardige producenten is dat differential-gps of gps-RTK (41%), het inmeten van percelen via gps (39%), plaats-specifieke gewasbescherming (37%) en perceelkaarten (36%). Meer dan één op de vijf gaat voor plaats-specifieke bemesting (25%), variabel zaaien/planten (24%) en beregenen op perceelsniveau (22%). Een managementinformatiesysteem (18%) en satellietbeelden (16%) zijn minder populair. Andere toepassingen hinken duidelijk nog verder achterop: gewassensoren (8%), beelden gemaakt met drones (6%), precisie-mechanisch wieden (3%) en bodemscanners (2%).

Een aantal toepassingen van plaatslocatie via gps scoren hoog bij de technieken die landbouwers in de plantaardige productie nu nog niet op hun bedrijf toepassen, maar zeer waarschijnlijk zullen introduceren binnen vijf jaar.

 

Bron: www.vilt.be

 

terug naar overzicht