Nieuwsberichten

Europees innovatieproject IoF2020

9 maart 2018

Vertegenwoordigers uit de Vlaamse agrofoodsectoren zijn begin maart op uitnodiging van ILVO meegereisd naar de Europese stakeholdersmeeting van het Europese Horizon2020 innovatieproject IoF2020. Agreon-lid Crodeon Technologies werkt mee aan dit innovatieve project. IoF staat voor Internet of Farm and Food, naar analogie met IoT (Internet of Things). 


Crodeon Technologies als Vlaamse vertegenwoordiger

Meer dan 70 partners uit 14 Europese landen werken in dit project samen aan innovatieve systemen om landbouwdata slimmer te ontginnen en te gebruiken. Jonathan Sercu van het Iot-bedrijf Crodeon Technologies uit Kortemark, was in Almeria aanwezig als een van de 88 Europese vertegenwoordigers. “Wij ontwikkelden en vermarkten een innovatieve oplossing om de werking en het gebruik van beregeningshaspels op te volgen en hun efficiëntie te verbeteren. Onze oplossing sluit sterk aan bij het IoF2020-verhaal en de innovaties die in dit project uitgewerkt worden.”
Via workshops en debatten leerde hij de meest recente IoT-evoluties bij vleesproductie, melkveehouderij, groenteteelt, fruitteelt, en akkerbouw kennen. Daarnaast gaf Jonathan samen met andere Vlaamse stakeholders zijn mening en inzichten over de verdere uitwerking van het IoF2020-project in de komende jaren.


Internet of Things?

Bij Internet of Things worden slimme apparaten en sensoren gekoppeld aan het internet, zodat zij de opgemeten data automatisch kunnen versturen naar de cloud, waarna die gebruikt kan worden om de productieprocessen efficiënter te maken.

Europa zet duidelijk in op precisielandbouw en innovatie. Er is beslist om als uitbreiding van het huidige 25 miljoen euro IoF2020-budget nog eens 5 miljoen euro extra te investeren in nieuwe cases, nieuwe technologieën en nieuwe regio’s. Zowel de huidige projectpartners als de in Almeria aanwezige stakeholders werden gevraagd om de selectiecriteria en de potentiele topics mee vorm te geven. De oproep naar kandidaten aan bedrijven, eindgebruikers of IoT-ontwikkelaars wordt verwacht tegen juni 2018.


Bron: foodproces.pmg.be en www.farmcafe.be  

terug naar overzicht