Nieuwsberichten

Pcfruit breidt bemestingstool uit naar andere teelten

13 maart 2018

Proefcentrum Fruitteelt breidt de EVA-app uit. Dit is een applicatie die het mogelijk maakt teeltgegevens te registreren en een bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen correct uit te voeren. Sinds kort kan elke gebruiker per perceel en op bedrijfsniveau zien hoeveel hij reeds heeft bemest en hoeveel stikstof en fosfor hij wettelijk nog mag toedienen. Op termijn kan dit uitkomst bieden voor landbouwers die de balanssimulator van de Mestbank missen.

 

Werk besparen en minder kopzorgen

De webapplicatie EVA staat voor ‘Eindelijk Vereenvoudigde Administratie’. Eenmalig geeft een fruitteler zijn percelen en fruitsoorten in. De applicatie berekent de benodigde hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel, rekening houdend met de markttoelating van middelen en het advies van pcfruit. Spuitwerk kan dankzij de app met minder kopzorgen uitbesteed worden aan personeel. Per perceel is eenvoudig te registreren hoeveel gevulde paloxen er naar welke koelcel vertrekken na de pluk. De applicatie geeft ook snel een evaluatie van de opbrengst per perceel en per fruitras.


Uitbreiding naar andere teelten


Het proefcentrum ontwikkelt deze app steeds verder. De grootste nieuwigheid die eraan komt, is dat deze module ook toegepast zal kunnen worden in andere teelten dan fruit. Na een proefperiode in 2018 zullen vanaf volgend jaar telers van zowel fruit als groenten, granen en voedergewassen hun voordeel kunnen halen uit de nieuwigheden van de EVA-app op het vlak van bemesting. Dezelfde meststoffen kunnen immers toegepast worden in alle teelten.


Toekomstig alternatief voor balanssimulator van de Mestbank

Op termijn kunnen landbouwers ook toegang krijgen tot de EVA-gewasbeschermingsmodule. Alle producttoelatingen moeten eerst manueel ingegeven worden in de applicatie, en nadien up-to-date gehouden worden op basis van de wijzigingen die de FOD Volksgezondheid meldt via www.fytoweb.be. Een automatische koppeling met de overheidsdatabase is een toekomstdroom.

Ook met de Mestbank zou er op termijn gepraat kunnen worden over een uitwisseling van data mits de privacywetgeving geen roet in het eten gooit. Als het goed werkt, kan de bemestingsmodule uitgroeien tot een alternatief voor de stopgezette balanssimulator. De applicatie zit nu al zo vernuftig in elkaar dat telers er de meest voorkomende meststoffen in terugvinden, maar de berekening ook kunnen maken voor op maat gemaakte kunstmest of dierlijke meststoffen waarvoor een mestanalyse beschikbaar is.

Meer info: EVA-app

Bron: www.vilt.be

 

terug naar overzicht