Nieuwsberichten

Data verzamelen via dronebeelden in opmars

15 maart 2018

Landbouwbedrijven worden groter waardoor de bedrijfsleider vaak tijd te kort heeft om zijn teelten op te volgen. De oplossing komt letterlijk aangevlogen in de vorm van een drone. Van de 200 dronepiloten die aangesloten zijn bij clusterorganisatie EUKA bieden er een aantal hun diensten aan in de landbouw. De Vlaamse (landbouw)onderzoeksinstellingen experimenteren volop met de mogelijkheden van drones.


VITO

Samen met de aardappelsector zet VITO in op datavergaring via satelliet- en dronebeelden. Dit verlicht het werk van plantenveredelaars door ondersteuning vanuit de lucht. Door satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingmodellen te combineren, levert hun webplatform watchITgrow een schat aan informatie op voor aardappeltelers en -verwerkers. De groei en gezondheidsstatus van het gewas kan op perceelsniveau bijgehouden worden. In de loop van het groeiseizoen kan men reeds een inschatting maken van oogstdatum en opbrengst.

De onderzoeksinstelling uit Mol stelt zijn expertise ook ter beschikking van veredelaars. Hoewel hun proefvelden kleiner zijn dan praktijkpercelen genereren ze een veelvoud aan data. Met pen en papier noteert een veredelaar zijn waarnemingen, maar een drone zou dat veel sneller vanuit de lucht kunnen. Planten tellen, hun hoogte meten, de groei van de biomassa bijhouden en ziekteweerstand scoren, zijn allemaal zaken die een drone met sensoren ook kan. Met mapEO beschikt VITO over een tool om de beelden te verwerken tot bruikbare data.


ILVO en Inagro

Twee specialisten in landbouwonderzoek, ILVO en Inagro, kiezen de vlucht vooruit inzake precisielandbouw met de aanschaf van een eigen drone. Medewerkers van beide onderzoekscentra volgden een cursus bij het gespecialiseerde opleidingscentrum Noordzee Drones en beschikken over een vliegbrevet. Op ILVO gaat de drone onder meer de lucht in voor de opvolging van de proefveldjes met nieuwe en klimaatrobuuste grassoorten. Inagro vliegt met zijn drone boven graanpercelen en verwerkt de beelden tot taakkaarten waarmee akkerbouwers plaatsspecifiek kunnen bemesten.


Bron: www.vilt.be

terug naar overzicht