Nieuwsberichten

Landbouwer staat centraal in het DataHub voor Agrofood-project

3 april 2018

Het DataHub-project wil de voordelen van het uitwisselen van data onder landbouwers en de aanverwante industrie aantonen. Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van cases in de Vlaamse melkveehouderij. ILVO zal de hub ontwikkelen, samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en zes bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt, Milcobel).


Dankzij nieuwe technologie, zoals melkrobots en sensoren, beschikken landbouwers over steeds meer gegevens over hun percelen, gewassen en dieren. Het delen van data heeft meerdere voordelen: administratieve ontzorging van veehouders, optimalisatie van input en meer inzicht in de bedrijfsvoering.


Het project besteedt veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. De landbouwer staat centraal. Dat betekent dat hij erkend wordt als eigenaar van de data en dat hij een centrale rol krijgt in de data-uitwisseling. Hij bepaalt welke andere partijen toegang mogen krijgen tot zijn data. Enkel de door de landbouwer geautoriseerde data kunnen verder uitgewisseld en gecombineerd worden. ILVO staat als coördinator in voor het management en het beheer van de datahub en voor het toezicht op de correcte uitvoering van de gemaakte afspraken.


Bron: www.melkveebedrijf.be en www.vilt.be


terug naar overzicht