Nieuwsberichten

App verlicht de opvolging van aardappelteelt en andere gewassen

13 april 2018

De applicatie watchITgrow is al bekend bij 400 aardappeltelers in Vlaanderen en Wallonië. Dankzij een schaduwkaart kan men de teelt nu nog beter opvolgen. Het laat de telers toe om variabel te poten in functie van de lichtinval op het gewas. Vanaf de zomer kan watchITgrow ingeschakeld worden voor de teeltopvolging van andere akkerbouwgewassen en openluchtgroenten.

Het voorbije jaar hebben bijna 400 akkerbouwers in Vlaanderen en Wallonië de applicatie ingeschakeld bij de teeltopvolging van ruim 8.000 hectare aardappelen. Satellieten worden gecombineerd met dronebeelden, weers- en bodemgegevens en oogstvoorspellingsmodellen. Zo krijg je accurate informatie over de toestand van een aardappelperceel. 
 

Functionaliteiten van de app

De teler kan zijn percelen onderling vergelijken, de perceelhistoriek oproepen en op het einde van het seizoen een opbrengstvoorspelling doen. Op vraag van de gebruikers is een nieuwe tool ontwikkeld, de schaduwkaart. Die kaart laad je in de gps van de tractor om de plantmachine ruimer te doen poten in schaduwrijke zones. Door minder knollen te planten in de beschaduwde zones krijgen de planten er relatief gezien meer licht, water en voedingsstoffen per plant dan bij een normale plantdichtheid. De winst is dubbel, namelijk een hogere opbrengst en een besparing op pootgoed. De kaart toont een viertal gradaties van schaduw per perceel. Een landbouwer kan ook beslissen om op een heel schaduwrijke plek geen aardappelen te planten maar een akkerrand te zaaien in functie van de vergroeningseisen.

 

Uitbreiding naar openluchtgroenten

Dankzij de nieuwe versie kan de teler nu data ingeven voor meerdere percelen tegelijk, perceelsgrenzen en -informatie importeren via shape- of kml-bestanden en gewasbeschermingsmiddelen ingeven door een keuze te maken uit de lijst van wettelijk toegelaten middelen. Halverwege dit jaar komt watchITgrow ook beschikbaar voor andere akkerbouwgewassen zoals granen, suikerbieten en maïs, en voor openluchtgroenten. Met de app kun je de heterogeniteit van het gewas in een veld scoren, de groeicurve opvolgen en afwijkingen van de meteogegevens bijhouden. In de loop van het jaar worden er infosessies georganiseerd.


Meer info: watchITgrow


Bron: www.vilt.be

terug naar overzicht