Nieuwsberichten

Terugblik op AgriFood 4.0: aan de slag met innovatie

11 mei 2018

Smart Digital Farming. Dat is geen science fiction! Data kunnen jou als land- of tuinbouwer helpen om onderbouwde beslissingen te nemen. Vul je stielkennis aan met cijfers om zo de marge voor fouten te minimaliseren. ‘Meten is weten’ is nu meer dan ooit de realiteit. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Tijdens het AgriFood 4.0 ontdekten deelnemers concrete voorbeelden van innovatieve technologie die vandaag al in werking is, zowel op het veld als in de dierlijke sector. Ook Agreon-lid Crodeon presenteerde het potentieel van het ‘Internet of Things’ in de landbouwsector.

Voor veehouders, varkenshouders, groentetelers én akkerbouwers
2018 is "het jaar van de data in de landbouw". Daarom vond op 26 april AgriFood 4.0 plaats in Oudenaarde, een evenement waarop de deelnemers verschillende technieken voor dataverzameling ontdekten. Doel van die infoavond was om smartfarming-technieken voor te stellen waarmee je vandaag al aan de slag kan gaan.

Onderwerpen als registratiesystemen, weerstations, drones, beredeneerde gewasbescherming en beregening, databeheer en sensoren kwamen aan bod. Aan de hand van enkele concrete cases werden de benodigde investeringen, het rendement en de terugverdientijd van de verschillende technieken getoond. We stonden ook stil bij de wetgeving rond dronevluchten.


Interessant voor akkerbouwers
Bayer, Delvano en Hilaire Van der Haeghe toonden dat ze werken aan “Smart Digital Potato farming”. In hun proeven en demo’s verzamelen ze allerlei data over bodem, gewas, opbrengsten, toegediende gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Verschillende technieken hebben dus zeker potentieel! De volgende stap is de cijfers goed interpreteren en de rendabiliteit bepalen.

Interessant voor veehouders
Proagrica werkt aan een systeem om data in realtime te delen in de keten, bijvoorbeeld van veeteler tot retailer. Het doel is om een meerwaarde te creëren voor alle spelers in de keten door de gegevens van de verschillende actoren te connecteren (vb. toeleveranciers, agronomen, veeartsen, banken, overheid). Landbouwers krijgen bovendien meer inzicht in hun management en de evoluties tijdens de levenscyclus van hun dieren.

Porphyrio denkt na over digitalisering en data in de pluimveesector. Het bedrijf presenteerde een managementsysteem met link naar dierenartsmodule, planningsmodule, voorspellingen van gewichtstoename, automatische rapportering en financiële rekenmodules. Kortom, de totale bedrijfsbegeleiding op maat.

Cowsonweb werkt aan een geboortemelder voor vleesvee. De firma levert een sensor die de planning gemakkelijker maakt, de sterfte bij geboorte vermindert en toelaat om de veestapel uit te breiden. Voor een bedrijf met 65 kalvingen per jaar wordt een winst ingeschat van 1855 euro per jaar met een terugverdientijd van minder dan twee jaar.

Nuscience/Soundtalks werken aan “LESSantibiotics”, waarmee je het antibioticaverbruik in de intensieve veeteelt kunt opvolgen. Zo levert Soundtalks monitoringsystemen die een continue en objectieve inschatting maken van de gezondheid van de dieren in de stallen. Met dat systeem is het mogelijk om ziektesymptomen gemiddeld tien dagen eerder waar te nemen. Zo kan de veehouder 6,5 euro per vleesvarkensplaats per jaar besparen.


Interessant voor alle land- en tuinbouwers
Crodeon stelde de “Crodeon Reporter” voor. Deze Belgische producent van intelligente monitoringssystemen tast de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ af in de landbouwsector. Zijn eenvoudige, gebruiksvriendelijke toepassingen zijn voor iedereen toegankelijk. Denk bijvoorbeeld aan een beregeningshaspel die je vanop afstand kunt volgen en een monitoringsysteem voor het klimaat in stallen of koelcellen.

Isagri presenteerde enkele toepassingen die teeltregistratie gemakkelijker maken. Daarnaast beschikt de ontwikkelaar over een netwerk van Meteus-weerstations die management en planning vergemakkelijken. Een landbouwer met dertig hectare aardappelen zou zo vorig jaar 4200 euro bespaard hebben op gewasbescherming door niet of uitgesteld te spuiten op basis van bijkomende info van het weerstation.

CNH Industrial ontwikkelt het 'New Holland PLM drone data management'. Op het event gaf CNH een beeld van verschillende technieken en toepassingen met dronebeelden. Die zouden het mogelijk maken om de hoeveelheid biomassa te bepalen, stress waar te nemen en volumes op te meten.


Bron: www.inagro.be

terug naar overzicht